Kombinētās mācību metodes kā ceļš uz mūsdienīgu mācību procesu

08.03.2018

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar partnerorganizācijām no Latvijas, Austrijas, Kipras un Lielbritānijas īstenoja Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektu “B-Learning: Izglītības procesu vadība multimodālām mācībām”, kura mērķis bija veidot izpratni par kombinēto mācīšanos (blended learning) un veicināt tās izmantošanu skolās. Projekts ilga 24 mēnešus no 2015. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. augustam.

Lasīt vairāk »

Skolotāji apgūst talantīgās domāšanas mācību metodes

06.03.2018

Personāla apmācību centrs Agenda īstenoja stratēģiskās partnerības projektu “Talantu skola” ar mērķi apvienot vairāku izglītības nozares praktiķu pieredzi un zināšanas, lai izstrādātu metodoloģiju “Talantīgās un inovatīvās domāšanas mācīšana skolā: teorija un prakse”, kas paredzēta  pamatskolu un sākumskolu skolotāju zināšanu veicināšanai par to, kā attīstīt skolēnu talantīgu un inovatīvu domāšanu un audzēkņu sekmju uzlabošanu. 

Lasīt vairāk »

Erasmus+ projekts palīdz veidot jauna studenta tēlu nākotnes Eiropā

02.03.2018

Laika posmā no 2014. gada decembra līdz 2016. gada martam Ventspils 4. vidusskola sadarbībā ar citām partnerskolām no Polijas, Francijas, Somijas, Vācijas un Itālijas realizēja Erasmus+ projektu “Jaunā cilvēka tēls nākotnes Eiropā”, lai sagatavotu savus audzēkņus turpmākām studijām un jaunajiem dzīves posmiem.

Lasīt vairāk »

Erasmus+ projektā rosina skolēnu interesi par vidi un tās aizsardzību

15.02.2018

Ogres Valsts ģimnāzija ar partnervalstīm no Eiropas īstenoja Erasmus+ projektu “Vide mums apkārt kā izaicinājums un atbildība”, lai rosinātu skolēnu interesi par vidi un tās aizsardzības nepieciešamību.

Lasīt vairāk »

Nodarbības ārpus skolas pozitīvi ietekmē mācīšanos

14.02.2018

No 2015. gada 1. septembra  līdz  2018. gada 31. augustam  Dagdas  vidusskola  kopā  ar  sadarbības skolām no Austrijas, Čehijas un Horvātijas īsteno  Erasmus+  projektu "Nodarbības  ārpus skolas", kurā secināts, ka nodarbības ārpus skolas pozitīvi ietekmē mācīšanos, un zināmas iemaņas noder ne tikai mācību procesā, bet arī tālākajā dzīvē.

Lasīt vairāk »

Ar Erasmus+ Eiropas pieredze ienāk Mālpils novada vidusskolā  

02.02.2018

Mālpils novada vidusskola īstenoja Erasmus+ projektu “Skola, kurā mums patīk mācīties, lai iepazītu un pārņemtu partnerskolu pieredzi labvēlīgas skolas vides izveidē, uzlabojot starpskolu sadarbību un pilnveidotu skolēnu sociālās, komunikatīvās un pilsoniskās prasmes. Projektā piesaistīti partneri no Austrijas, Itālijas, Horvātijas, Spānijas un Portugāles.

Lasīt vairāk »