Īsteno sociālu iekļaušanu caur digitālo iemaņu apguvi un starppaaudžu mācīšanos

18.02.2019

No 2017. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. oktobrim Mālpils novada dome sadarbībā ar Land Niederösterreich Landwirtschaftliche Fachschule Poysdorf (Austrija), M3 MCube association (Francija) un Fundacja Badz Aktywny (Polija) īstenoja Erasmus+ programmas stratēģisko partnerību pieaugušo izglītības sektora projektu “Sociālā iekļaušana caur digitālo iemaņu apguvi un starppaaudžu mācīšanos (SINDI)” (“Social Inclusion through Digital Skills and Intergenerational Learning”).

Lasīt vairāk »

Smiltenes tehnikums izstrādā inovatīvas mācību metodes veterinārā izglītībā

07.02.2019

Smiltenes tehnikums īstenoja starptautiskais stratēģiskās partnerības projektu “ECVET vienības kā pamata vai papildu apmācības Eiropas veterinārā asistenta diplomam”, kurā izstrādāja alternatīvu pieeju veterinārās izglītības apmācības iespējām ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs. Projektā  iesaistījās  partneri no  četrām valstīm – Latvijas, Igaunijas, Francijas un Čehijas. Smiltenes tehnikums īstenoja projekta koordinatora lomu.

Lasīt vairāk »