Ja grib, tad var

04.12.2019

Būt īstajā laikā un vietā un satikt īstos cilvēkus – šie vārdi ir tieši laikā, stāstot par Zaļenieku Komerciālās un amatniecības vidusskolas absolventu, konkursa Jaunais automehāniķis 2019” uzvarētāju Ervīnu Marcinkeviču. “Nedomāju, ka būtu kļuvis par to, kas esmu, un sasniegtu to, kas man ir patlaban, ja mācītos citā skolā un pie cita skolotāja,” saka Ervīns.

Lasīt vairāk »

Bagātina un padara krāsaināku skolas dzīvi

29.11.2019

Mālpils novada vidusskola var lepoties ar ilggadēju starptautisko izglītības projektu pieredzi – pirmais tika īstenots jau tālajā 2002. gadā. Labi iesāktajam jāturpinās, tādēļ mācību iestāde mērķtiecīgi gadu no gada izmanto iespēju piedalīties Erasmus+ projektos. 

Lasīt vairāk »

Neaizstājama pieredze un iespēja paplašināt redzesloku

19.11.2019

Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC) Smiltenes tehnikums ir skola, kas ļoti aktīvi  izmanto Erasmus+ piedāvātās iespējas audzēkņiem, skolotājiem un izglītības iestādes absolventiem paplašināt redzesloku un profesionālās zināšanas. Tiklīdz viens projekts ir noslēdzies, savu kārtu jau gaida nākamais. Tomēr bija arī tāds laiks, kad starptautisko projektu vadītāja Inguna Avota priecājās, ja uz ārzemēm aizbrauca pieci jaunieši.

Lasīt vairāk »

Erasmus+ palīdz gūt starptautisku pieredzi

19.11.2019

Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija pērn novembrī svinēja savu 25 gadu jubileju. Visus šos gadus skolas direktore bijusi Valentīna Šidlovska – enerģiska, pozitīva un uz skolas un bērnu attīstību orientēta. Ar viņas un visas komandas gādību mācību iestāde no sākumskolas pārtapusi par valsts ģimnāziju, gadu no gada kuplinot arī skolēnu skaitu. Viens no izaugsmes stūrakmeņiem ir skolas vadītājas vēlme dot saviem audzēkņiem daudz vairāk, nekā to paredz formālā izglītība. Skola lieliski spēj sakombinēt mācību stundās apgūstamo ar neformālās izglītības metodēm. Tieši tādēļ ģimnāzija aktīvi izmanto Erasmus+ iespējas, kuras gan pedagogi, gan skolēni novērtē kā būtisku ieguvumu personības, dažādu noderīgu kompetenču attīstībā, kā arī stundās mācītājam piešķir jaunu jēgu.

Lasīt vairāk »

Būt iederīgiem un piederīgiem

19.11.2019

Tas, ka Erasmus+ programmā uz ārvalstīm praksē dodas studenti, vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, šķiet pašsaprotami, taču Pelču speciālā  internātpamatskola – attīstības centrs bija pirmā šāda veida izglītības iestāde Latvijā, kas pirms trīs gadiem sadūšojās ārzemju praksēs sūtīt savus audzēkņus. Skolas direktore Ināra Oļena neslēpj, ka tā bija liela uzdrīkstēšanās, kas nesusi labus augļus.

Lasīt vairāk »

Atspēriena punkts skolotājiem un skolēniem

15.11.2019

Mācības ārpus Latvijas robežām ir motivējošas gan skolēniem, gan pedagogiem. Tās sniedz jaunas idejas un daudzpusīgu pieredzi, kā arī paplašina svešvalodu zināšanas. Erasmus+ dotās iespējas izmantoja arī piecas Aizkraukles reģiona skolas, katra no tām – atbilstoši savai prioritātei. 

Lasīt vairāk »

Ludzas pilsētas ģimnāzija pilnveidojas gan vizuāli, gan saturiski

13.11.2019

Piesaistot Eiropas struktūrfondu līdzekļus, pirms diviem gadiem vērienīgas vizuālas pārmaiņas piedzīvoja Ludzas pilsētas ģimnāzijas 1. korpusa ēka: moderns telpu iekārtojums, dažādi digitālie risinājumi un citi uzlabojumi palīdzēja mācību iestādei skolēnu un pedagogu acīs kļūt vēl pievilcīgākai. Taču skola domā ne tikai par mūsdienīgu mācību vidi, bet arī mācību saturu.

Lasīt vairāk »

Erasmus+ projekti - ieguldījums personības attīstībā un izaugsmē

13.11.2019

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma (KTTT) projektu vadītāja Lāse Juska, kura šajā amatā nostrādājusi jau desmit gadu, atminas – pirmajā viņas darbības gadā ārzemju praksēs devās astoņi jaunieši. Šogad apstiprinājumu par prakses vietu saņēmuši 42 KTTT audzēkņi – vieni savas zināšanas un iemaņas ārzemēs pilnveidos četras nedēļas, bet citi veselas 100 dienas. “Katrs, kurš uzdrīkstas un izmanto šo izdevību, mājās atgriežas kā ieguvējs,” novērojusi Lāse.

Lasīt vairāk »