Erasmus+ Nozaru prasmju apvienības

Pamatdarbības veids: Erasmus+ 2. pamatdarbība (Key Action 2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai”
Aktivitātes veids: Nozaru prasmju apvienības (Sector Skills Alliances )

Erasmus+ Nozaru prasmju apvienības

 

Erasmus+ programmas Nozaru prasmju apvienību mērķis ir novērst profesionālo prasmju trūkumu, identificējot konkrētu nozaru darba tirgus vajadzības un pieprasījumu pēc jaunām prasmēm attiecībā uz vienas vai vairāku profesiju standartiem, kā arī uzlabojot sākotnējās un tālākās profesionālās izglītības sistēmu spēju reaģēt uz konkrētu nozaru darba tirgus vajadzībām.

 

Nozaru prasmju apvienības ir atvērtas visiem tautsaimniecības sektoriem, atbilstoši Eiropas Savienības saimniecisko darbību klasifikācijai Eurostat NACE.

 

Nozaru prasmju apvienības projektu pieteikumus var iesniegt kādā no trim daļām:

 

1.daļa - Nozaru prasmju apvienības nepieciešamo prasmju identificēšanai, kas darbojas, lai identificētu un sniegtu detalizētus pierādījumus par nepieciešamajām prasmēm un nepilnībām kādā konkrētā ekonomikas nozarē.
2.daļa - Nozaru prasmju apvienības profesionālās izglītības un apmācību programmu izstrādei un īstenošanai, kas darbojas ir reaģējot uz identificētajiem prasmju trūkumiem un vajadzībām kādā konkrētā ekonomikas nozarē, izstrādājot mācību programmu, kā arī mācīšanas un apmācību metodes
3.daļa - Nozaru prasmju apvienības jaunas stratēģiskās pieejas (“plāns”) īstenošanai attiecībā uz nozaru sadarbību prasmju jomā, uzlabojot nepieciešamo prasmju izpēti un nodrošinot skaidru stratēģiju un instrumentus, lai risinātu prasmju trūkumus konkrētās ekonomikas nozarēs. Šajā daļā nozaru prasmju apvienībām ir jāizveido ilgtspējīga sadarbība attiecībā uz prasmju attīstību starp attiecīgās nozares galvenajām ieinteresētajām personām, izglītības un apmācību sniedzējiem un valsts iestādēm

 

Plašāka informācija Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūras Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) mājaslapas sadaļā par Nozaru prasmju apvienībām, kā arī Erasmus+ programmas vadlīnijās.

Informācija Erasmus+ vadlīnijās

Erasmus+ programmas (2014-2020) vadlīnijas pieejamas:
http://ec.europa.eu

Pieteikuma iesniegšanas nosacījumi: C sadaļa, sākot no 237.lpp.

Administrēšana

Aktivitāti centralizēti administrē Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) http://eacea.ec.europa.eu

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir Latvijas Nacionālā aģentūra Erasmus+ programmas izglītības un mācību aktivitāšu administrēšanā, un par Erasmus+ centralizētajām aktivitātēm veic informēšanas funkciju.

Projekta pieteicējs

Projektu var pieteikt tikai juridiskas personas.

Pieteikumu iesniegšana

• Informācija par projekta iesniegšanu
• Informācija par jaunās stratēģiskās pieejas “Plāns” iniciatīvu pieejama tīmekļa vietnē
• Detalizētāka informācija ir pieejama ERASMUS + Nozaru prasmju apvienību konkursa izsludināšanas mājas lapā

 

Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa tiek iesniegta elektroniski tiešsaistē atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūrai EACEA.

Atlases procedūra Projektu pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Dokumenti un veidlapas 

Visus projektu pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus atradīsiet Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūras Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) mājaslapā http://eacea.ec.europa.eu.  

Pieteikumu iesniegšanas termiņš  2017. gada 2. maijs, plkst.12.00 pēc Briseles laika.
Projekta ilgums

1.daļas projektiem: 2-3 gadi

2.daļas projektiem: 2-3 gadi

3.daļas projektiem: 4 gadi

Finansējums

Eiropas Komisija ir noteikusi finansējuma aprēķināšanas principus, kas ir aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās. 

Erasmus+ programmas dalībvalstis

Erasmus+ programmā piedalās 33 valstis:

  • ES 28 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
  • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina;
  • ES kandidātvalstis – Turcija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.

Projektu īstenošanā var tikt iesaistītas citas valstis - partnervalstis.

Partnervalstu sarakstu sk. Erasmus+ programmas vadlīnijās

Vairāk informācijas EK mājaslapā: 

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Projektu pieredze

 

2014. gada konkursā tika apstiprināts Nozaru prasmju apvienības projekts “Skills in metal and electro industry (skillME)”, kurā piedalās 3 partneri no Latvijas: Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija, Rīgas Tehniskā koledža un Valsts izglītības satura centrs.

 

Projekta apraksts angļu valodā: skillme_2014.pdf?d=files/news/24369/skillme_2014.pdf

 

Iepriekšējo konkursu rezultāti

Iepriekšējo konkursu rezultāti pieejami Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūras Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) mājas lapā http://eacea.ec.europa.eu

2014.gada konkursa rezultāti pieejami šeit.

2015.gada konkursa rezultāti pieejami šeit.

2016.gada konkursa rezultāti pieejami šeit.