Erasmus+ Nozaru prasmju apvienības

Pamatdarbības veids: Erasmus+ 2. pamatdarbība (Key Action 2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai”
Aktivitātes veids: Nozaru prasmju apvienības (Sector Skills Alliances)

Erasmus+ Nozaru prasmju apvienības

Erasmus+ programmas nozaru prasmju apvienības novērš profesionālo prasmju trūkumu, identificējot konkrētu nozaru darba tirgus vajadzības un pieprasījumu pēc jaunām prasmēm attiecībā uz vienas vai vairāku profesiju standartiem, kā arī uzlabo sākotnējās un tālākās profesionālās izglītības sistēmu spēju reaģēt uz konkrētu nozaru darba tirgus vajadzībām.

 

Nozaru prasmju apvienības ir atvērtas visiem tautsaimniecības sektoriem, atbilstoši Eiropas Savienības saimniecisko darbību klasifikācijai Eurostat NACE.

 

Nozaru prasmju apvienības projektu pieteikumus var iesniegt kādā no trim daļām:

  1. Nepieciešamo prasmju identificēšanai, kas darbojas, lai identificētu un sniegtu detalizētus pierādījumus par nepieciešamajām prasmēm un nepilnībām kādā konkrētā ekonomikas nozarē. 
  2. Profesionālās izglītības un apmācību programmu izstrādei un īstenošanai, kas darbojas ir reaģējot uz identificētajiem prasmju trūkumiem un vajadzībām kādā konkrētā ekonomikas nozarē, izstrādājot mācību programmu, kā arī mācīšanas un apmācību metodes. 
  3. Jaunas stratēģiskās pieejas (“plāns”) īstenošanai attiecībā uz nozaru sadarbību prasmju jomā, uzlabojot nepieciešamo prasmju izpēti un nodrošinot skaidru stratēģiju un instrumentus, lai risinātu prasmju trūkumus konkrētās ekonomikas nozarēs. Šajā daļā nozaru prasmju apvienībām ir jāizveido ilgtspējīga sadarbība attiecībā uz prasmju attīstību starp attiecīgās nozares galvenajām ieinteresētajām personām, izglītības un apmācību sniedzējiem un valsts iestādēm.

 

Plašāka informācija Eiropas Komisijas (EK)  Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)mājaslapas sadaļā par nozaru prasmju apvienībām, kā arī Erasmus+ programmas vadlīnijās.

Informācija Erasmus+ vadlīnijās

Erasmus+ programmas (2014-2020) vadlīnijas pieejamas: http://ec.europa.eu

Nozaru prasmju apvienības: 136.-156. lpp.

Pieteikuma iesniegšanas nosacījumi: C sadaļa, sākot no 244. lpp.

Administrēšana

Aktivitāti centralizēti administrē EK izpildaģentūra EACEA.  

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir Latvijas Nacionālā aģentūra Erasmus+ programmas izglītības un mācību aktivitāšu administrēšanā, un par Erasmus+ centralizētajām aktivitātēm veic informēšanas funkciju.

Projekta pieteicējs

Projektu var pieteikt tikai juridiskas personas.

Pieteikumu iesniegšana

 

Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa jāiesniedz EK izpildaģentūrai EACEA, to elektroniski aizpildot tiešsaistē atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.

Atlases procedūra Projektu pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic EK izpildaģentūra EACEA.
Dokumenti un veidlapas 

Visus projektu pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus atradīsiet EK izpildaģentūras EACEA mājaslapā http://eacea.ec.europa.eu.  

Pieteikumu iesniegšanas termiņš  2018. gada 28. februāris (plkst. 12.00 pēc Briseles laika)
Projekta ilgums

Pirmās daļas projektiem divi līdz trīs gadi

Otrās daļas projektiem divi līdz trīs gadi

Trešās daļas projektiem četri gadi

Finansējums

EK ir noteikusi finansējuma aprēķināšanas principus, kas ir aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijas (Programme Guide 2018)

Erasmus+ programmas dalībvalstis

Erasmus+ programmā piedalās 33 valstis:

  • ES 28 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
  • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina;
  • ES kandidātvalstis – Turcija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.


Projektu īstenošanā var tikt iesaistītas citas valstis - partnervalstis. Partnervalstu sarakstu skātīt Erasmus+ programmas vadlīnijas (Programme Guide 2018). 

Projektu pieredze

2014. gada konkursā tika apstiprināts nozaru prasmju apvienības projekts “Skills in metal and electro industry (skillME)”, kurā piedalās 3 partneri no Latvijas: Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija, Rīgas Tehniskā koledža un Valsts izglītības satura centrs.

 

Projekta apraksts angļu valodā: skillme_2014.pdf?d=files/news/24369/skillme_2014.pdf

Iepriekšējo konkursu rezultāti

Iepriekšējo konkursu rezultāti pieejami EK izpildaģentūras EACEA mājas lapā http://eacea.ec.europa.eu

  • 2014. gada konkursa rezultāti pieejami šeit.
  • 2015. gada konkursa rezultāti pieejami šeit.
  • 2016. gada konkursa rezultāti pieejami šeit.
  • 2017. gada konkursa rezultāti pieejami šeit.

Plašāka informācija par Erasmus+ prgrammu pieejama EK mājaslapā.