2019. gada konkursa dokumenti

 

 

 

Piezīmes

 1.

Informācija par Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas (VET Harta) 2019. gada konkursu Eiropas Komisijas mājaslapā

www.ec.europa.eu

Projektu pieteikumu iesniegšanas (on-line) termiņš –2019. gada 16. maijs plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) 

2. 

VET Hartas 2019. gada konkursa uzaicinājums

?d=1_VET_Charter_CALL_2019_tc.pdf EN

?d=1_EK_uzaicinajums_VET_H_2019_latviski.pdf LV

Pretrunīgu nozīmju gadījumā starp valodu versijām, priekšroka dodama versijai angļu valodā.

3. 

VET Hartas kvalitātes saistības

 

?d=3_Erasmus_VET_Mobility_Quality_Commitment_.pdf

Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas turētājam jānodrošina mobilitātes kvalitātes saistību ievērošana, kā arī Eiropas kvalitātes hartā noteikto principu ievērošana, detalizēta informācija - www.qualityinternships.eu.

 4.

VET Hartas pieteikuma veidlapas paraugs 2019

?d=4_Call_2019_KA109_VET_Mobility_charter.pdf

 

VET hartas pieteikuma veidlapa būs jāaizpilda un jāiesniedz VIAA, līdz 2019. gada 16. maija plkst. 12.00, pēc Briseles laika

5. 

VET Hartas pieteikuma veidlapas aizpildīšanas instrukcija

?d=5_Instructions_for_applicants_how_to_complete_the_application_form_.pdf

 

6. 

Veidlapas obligātā pielikuma sagatavošanas vadlīnijas

 ?d=6_DG_EAC_VET_guide_Erasmus_.pdf

Eiropas Komisijas izstrādātās VET internacionalizācijas stratēģijas sagatavošanas praktiskās vadlīnijas “Go International”

 7.

Institūcijas Eiropas Internacionalizācijas stratēģija

Jāpievieno VET Hartas pieteikumam (skatīt VET Hartas pieteikuma D sadaļu)


N.B. Iesniegtajai institūcijas Eiropas Internacionalizācijas stratēģijai jābūt saskaņotai ar institūcijas dibinātāju!

Informatīvi materiāli, citu valstu piemēri:

 • Erasmus+ starptautiskā mācību semināra „Profesionālās izglītības iestādes internacionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana” materiāli (skatīt 15.03.2016 (Rīga, LV)): www.viaa.gov.lv;
 • Somija - www.cimo.fi;
 • Nīderlande – www.erasmusplusvet.nl.

 

2018. gada konkursa dokumenti

   Piezīmes
1. Informācija par Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas (VET Harta) 2018. gada konkursu Eiropas Komisijas mājaslapā

www.ec.europa.eu

Projektu pieteikumu iesniegšanas (on-line) termiņš – 2018. gada 17. maijs plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) 
2. VET Hartas 2018. gada konkursa uzaicinājums

?d=Erasmus_VET_Mobility_Charter_Call_2018_2_.pdf EN

?d=LV_VET_Hartas_2018.g.konkursa_uzaicin_jums_2_.pdf LV

Pretrunīgu nozīmju gadījumā starp valodu versijām, priekšroka dodama versijai angļu valodā.

3. VET Hartas kvalitātes saistības ?d=Erasmus_VET_Mobility_Quality_Commitment_3_.pdf EN Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas turētājam jānodrošina mobilitātes kvalitātes saistību ievērošana, kā arī Eiropas kvalitātes hartā noteikto principu ievērošana, detalizēta informācija - www.qualityinternships.eu.
4. VET Hartas pieteikuma veidlapa 2018

Aizpildīt tiešsaistē

 

VET hartas pieteikuma veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistē (on-line), līdz 2018. gada 17. maija plkst. 12.00, pēc Briseles laika

5. VET Hartas pieteikuma veidlapas aizpildīšanas instrukcija ?d=Instructions_for_applicants_how_to_complete_the_application_form_VET_Charter_5_.pdf EN  
6.  Veidlapas obligātā pielikuma sagatavošanas vadlīnijas  ?d=Go_International_6_.pdf EN Eiropas Komisijas izstrādātās VET internacionalizācijas stratēģijas sagatavošanas praktiskās vadlīnijas “Go International”
7. Institūcijas Eiropas Internacionalizācijas stratēģija

Jāpievieno VET Hartas pieteikumam (skatīt VET Hartas pieteikuma D sadaļu)


N.B. Iesniegtajai institūcijas Eiropas Internacionalizācijas stratēģijai jābūt saskaņotai ar institūcijas dibinātāju!

Informatīvi materiāli, citu valstu piemēri:

 • Erasmus+ starptautiskā mācību semināra „Profesionālās izglītības iestādes internacionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana” materiāli (skatīt 15.03.2016 (Rīga, LV)): www.viaa.gov.lv;
 • Somija - www.cimo.fi;
 • Nīderlande – www.erasmusplusvet.nl.

 

2017. gada konkursa dokumenti

   Piezīmes
1. Informācija par Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas (VET Harta) 2017. gada konkursu Eiropas Komisijas mājaslapā

 

www.ec.europa.eu

Projektu pieteikumu iesniegšanas (on-line) termiņš – 2017. gada 17. maijs plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) 
2. VET Hartas 2017. gada konkursa uzaicinājums

?d=2.punkts_EK_uzaicin_jums_VET_hartas_2017_en.pdf EN

?d=EK_uzaicinajums_VET_H_2017_latviski_FINAL.pdf LV

Pretrunīgu nozīmju gadījumā starp valodu versijām, priekšroka dodama versijai angļu valodā.

3. VET Hartas kvalitātes saistības ?d=3_punkts_2016_eac_a02_vet_mobility_commitment_en.pdf EN Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas turētājam jānodrošina mobilitātes kvalitātes saistību ievērošana, kā arī Eiropas kvalitātes hartā noteikto principu ievērošana, detalizēta informācija - www.qualityinternships.eu.
4. VET Hartas pieteikuma veidlapa 2017

?d=AVY_KA109_A_4.05_EN_PROD_call_2017.pdf EN  

KA109 on-line veidlapa 2017

 

! Pieteikuma veidlapa vispirms jāsaglabā datorā, pēc tam var sākt to aizpildīt!

! Pieteikuma veidlapa jāaizpilda latviešu valodā! 


!
 Projektu pieteikumu iesniegšanas (on-line) termiņš – 2017. gada 17. maijs (plkst. 12.00 pēc Briseles laika).

5. VET Hartas pieteikuma veidlapas aizpildīšanas instrukcija ?d=5_punkts_2016_eac_a02_application_form_instructions_en.pdf EN  
6. Institūcijas Eiropas Internacionalizācijas stratēģija

Jāpievieno VET Hartas pieteikumam (skatīt VET Hartas pieteikuma D sadaļu)


N.B. Iesniegtajai institūcijas Eiropas Internacionalizācijas stratēģijai jābūt saskaņotai ar institūcijas dibinātāju!

Informatīvi materiāli, citu valstu piemēri:

 • Erasmus+ starptautiskā mācību semināra „Profesionālās izglītības iestādes internacionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana” materiāli (skatīt 15.03.2016 (Rīga, LV)): www.viaa.gov.lv;
 • Somija - www.cimo.fi;
 • Nīderlande – www.erasmusplusvet.nl.

 2016. gada konkursa dokumenti

   Piezīmes
1. Informācija par Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas (VET Harta) 2016. gada konkursu Eiropas Komisijas mājaslapā

 

www.ec.europa.eu

Projektu pieteikumu iesniegšanas (on-line) termiņš – 2016. gada 19. maijs plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) 
2. VET Hartas 2016. gada konkursa uzaicinājums

?d=EN_corrigendum_Call_VET_Mobility_Charter_EAC_A01_2015.pdf EN

?d=LV_corrigendum_EK_uzaicinajums_VET_H_2016.pdf LV

Pretrunīgu nozīmju gadījumā starp valodu versijām, priekšroka dodama versijai angļu valodā.

3. VET Hartas kvalitātes saistības ?d=II_9_VET_Quality_commitment_2016.pdf EN Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas turētājam jānodrošina mobilitātes kvalitātes saistību ievērošana, kā arī Eiropas kvalitātes hartā noteikto principu ievērošana, detalizēta informācija - www.qualityinternships.eu.
4. VET Hartas pieteikuma veidlapa 2016

?d=KA109_online_3_07_EN_PROD_010316.pdf EN

 

! Pieteikuma veidlapa vispirms jāsaglabā datorā, pēc tam var sākt to aizpildīt!

! Pieteikuma veidlapa jāaizpilda latviešu valodā! 


!
Projektu pieteikumu iesniegšanas (on-line) termiņš – 2016. gada 19. maijs (plkst. 12.00 pēc Briseles laika).

5. VET Hartas pieteikuma veidlapas aizpildīšanas instrukcija ?d=Corrig_VET_Charter_Instructions_How_to_Fill_In_Application_Form_Call_2016.pdf EN  
6. Institūcijas Eiropas Internacionalizācijas stratēģija

Jāpievieno VET Hartas pieteikumam (skatīt VET Hartas pieteikuma D sadaļu)


N.B. Iesniegtajai institūcijas Eiropas Internacionalizācijas stratēģijai jābūt saskaņotai ar institūcijas dibinātāju!

Informatīvi materiāli, citu valstu piemēri:

 • Erasmus+ starptautiskā mācību semināra „Profesionālās izglītības iestādes internacionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana” materiāli (skatīt 15.03.2016 (Rīga, LV)): www.viaa.gov.lv;
 • Somija - www.cimo.fi;
 • Nīderlande – www.erasmusplusvet.nl.

 2015. gada konkursa dokumenti

   Piezīmes
1. Uzaicinājuma apraksts

uzaicinājuma apraksts.doc?d=files/free/54/43454/uzaicin_juma_apraksts.doc LV

EN uzaicinājuma apraksts.doc?d=files/free/54/43454/en_uzaicin_juma_apraksts.doc EN

 
2. Pieteikuma veidlapa AVY_KA109_A_2 04_EN_PROD_upd.pdf?d=files/free/54/43454/avy_ka109_a_2_04_en_prod_upd.pdf EN

!Pieteikuma veidlapa vispirms jāsaglabā datorā,

pēc tam var sākt to aizpildīt!

3. Pieteikuma veidlapas aizpildīšanas instrukcija VET Charter-Instructions final + small January 2015 change.doc?d=files/free/54/43454/vet_charter_instructions_final_small_january_2015_change.doc EN  
4. Kvalitātes saistības

kvalitates saistibas.doc?d=files/free/54/43454/kvalitates_saistibas.doc LV

EN kvalitātes saistības.doc?d=files/free/54/43454/en_kvalit_tes_saist_bas.doc EN

 
5.

Pilnvarojuma vēstule (Mandate)

mandate_en_upd_apr.doc?d=files/free/54/43454/mandate_en_upd_apr.doc EN  
6. Informācija par 2015. gada konkursu Eiropas Komisijas mājaslapā  ec.europa.eu