Prakse ārzemēs – ieguldījums karjeras veidošanā

06.02.2013

Vecbebru Profesionālā vidusskola ES mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas ietvaros kopš 2007. gada organizē audzēkņu prakses Eiropas Savienības valstīs.

Prakse ārzemēs – daļa no mācību procesa

Projekta vadītāja, direktora vietniece audzināšanas darbā un praktiskajā apmācībā INĀRA BAKMANE pastāstīja:

Vecbebru Profesionālā vidusskola sagatavo datorsistēmu tehniķus, ēdināšanas pakalpojumu speciālistus un biškopjus. Mūsu skolas uzdevums nekad nav bijis gādāt tikai par izziņas procesu vien, tā neapšaubāmi ir atbildīga par jauniešu attīstību kopumā, par harmoniskas personības veidošanos, tādēļ lielu uzmanību veltām praktiskajām mācībām. Pēc nodarbībām mācību virtuvēs 4. kursu audzēkņi dodas praktizēties uz dažādiem ražošanas uzņēmumiem.

Kad pirmo reizi rakstīju sadarbības projektu, daudzi neticēja un brīnījās par uzdrīkstēšanos, bet tagad pašsaprotami šķiet, ka mūsu skolas pēdējo kursu audzēkņi Leonardo da Vinci projekta ietvaros brauc praktizēties uz Vāciju, Itāliju, Zviedriju un Somiju.

4. kursa audzēkņiem otrajā pusgadā 6 mēnešus norit kvalifikācijas prakse. To viņi janvārī uzsāk Latvijas uzņēmumos. Vienu mēnesi jeb 160 stundas jauniešiem ir iespēja doties praksē Eiropas valstu uzņēmumos. Sadarbība ar tiem nenotiek tiešā veidā. Prakses organizē izglītības organizācijas vai pašvaldības.

Uzticami sadarbības partneri

Ar prakšu rīkotāju Vācijas uzņēmumos SALO sadarbojamies jau vairākus gadus, līdz ar to uzņēmumi ir labi izpētīti un ir izstrādātas atbilstošas prakšu programmas. Varam būt pārliecināti par to, ko mūsu audzēkņi iegūs, praktizējoties šajos uzņēmumos.

Gatavojoties praksei, konkursu izturējušie jaunieši jau gada sākumā dodas uz SALO biroju Rīgā uz darba intervijām, kurās ir iespēja pārliecināties par audzēkņu valodas zināšanām un motivāciju. Vadoties pēc jauniešu vēlmēm, tiek saplānots, kādā uzņēmumā katrs praktizēsies. Tāpat tiek pārrunāta arī iespējamā kultūras programma un brīvā laika aktivitātes.
Starptautiskās bezpeļņas organizācija, profesionālās izglītības centrs Euroform RFS ir mūsu ilggadējs sadarbības partneris Itālijā. Uzņēmums specializējas prakšu organizēšanā gan sabiedriskās ēdināšanas, gan informācijas tehnoloģiju uzņēmumos. Esam patiesi gandarīti par sadarbību, jo uzņēmumi lieliski organizē prakšu norisi un ņem vērā gan skolas, gan audzēkņu vēlmes.

Katru gadu praksēs ārzemēs piedalās atšķirīgs audzēkņu skaits, jo audzēkņu daudzums grupās ir mainīgs un jauniešu ieinteresētība doties ārzemju praksē ir dažāda. Tāpat prakšu vietu daudzums mainās atkarībā no tā, cik valstis un uzņēmumi piedalās konkrētā projektā. Pēc audzēkņu ierosinājuma cenšamies sadarbības partneru loku paplašināt, lai pēc iespējas vairāk jauniešu varētu iegūt starptautisku pieredzi.

Mans amats – mana nākotne

2011. gadā Vecbebru Profesionālās vidusskola īstenoja Leonardo da Vinci projektu Mans amats – mana nākotne, kurā piedalījās divi datorsistēmu tehniķa specialitātes 4. kursa un astoņi ēdināšanas pakalpojumu speciālista specialitātes 4. kursa audzēkņi. Viņi devās kvalifikācijas praksē uz Vācijas un Itālijas uzņēmumiem.

Itālijā
Itālijā, Rendes pilsētā divi audzēkņi apguva viesmīļa darba prasmes 5-zvaigžņu viesnīcas Holiday Inn restorānā, bet divi jaunieši praktizējās IT uzņēmumā Reset. Uz tālo Itāliju jauniešiem līdzi devās angļu valodas skolotāja Ilga Beķere.

Praktikanti gatavoja jūras veltes itāļu gaumē, apkalpoja restorāna viesus un baudīja sava darba devēju viesmīlību un draudzīgo attieksmi. Audzēkņi nekad neatteicās no sava darba brīvajā laikā piedalīties banketu un viesību galdu klāšanā, apzinoties, ka šādas prasmes būs papildus ieguvums viņu kvalifikācijai.

Pirmajā nedēļā audzēkņi noslēdza līgumus un tuvāk iepazinās ar prakses vietām. Itāļi slikti zina angļu valodu, tādēļ jauniešiem, kas praktizējās ēdināšanas uzņēmumos, bija iespējas apgūt itāļu valodas frāzes ne tikai no saviem kolēģiem prakses vietās, bet arī īpaši organizētajos sarunvalodas kursos, kurus beidzot, ieguva sertifikātu.

Brīvajā laikā jaunieši iepazina vecpilsētu, izpētīja senos arhitektūras pieminekļus. Neizpalika peldēšanās Tirēņu jūrā Paolas pludmalē, kāpšana kalnos, kopīgi pasākumi ar praktikantiem no citām Eiropas valstīm.

Praktikante Aiva Mikanovska stāsta:
Gatavojoties praksei, es apmeklēju skolas rīkotās nodarbības un patstāvīgi mācījos itāļu valodu un meklēju informāciju par Itāliju.

Prakses laikā ieguvu daudzas jaunas prasmes savā profesijā. Uzņemošās organizācijas pārstāvji bija atsaucīgi un saprotoši. Kad pirmā prakses vieta nespēja man sniegt vajadzīgas darba prasmes, vienas dienas laikā man tika atrasta cita prakses vieta, kur ieguvu vērtīgu pieredzi un jaunas zināšanas.

Brīvajā laikā devāmies apskatīt Cosenza vecpilsētu, iepazinām pilsētu, baudījām itāļu picēriju daudzveidību, braucām ekskursijā uz Paolu un atpūtāmies pie Tirēnu jūras.

Man bija iespēja pavadīt laiku ar vienaudžiem no citām valstīm, tādēļ mobilitātes brauciens man palīdzēja apgūt labāk angļu valodu, labāk iepazīt un izprast citas kultūras cilvēkus. Pēc šī brauciena es esmu pārliecinātāka par sevi un par to, ko es daru.

Vācijā
Vācijā prakses šajā projektā organizēja nevis organizācija SALO, bet gan Osterholcas-Šarmbekas apgabala pašvaldība. Seši audzēkņi strādāja mūsu skolai jau iepriekš zināmajās prakses vietās - zivju restorānā Amdslinde, restorānā Rumpelstilzchen, dažādu paaudžu saieta namā un itāļu picērijā Costa Smeralda.

Prakses pirmajā dienā audzēkņi slēdza līgumus ar uzņēmumiem, kas nodrošina prakses vietas, bet otrajā dienā jaunieši un pavadošā persona tikās ar pašvaldības pārstāvi, kas koordinē prakšu norisi. Viņš noskaidroja, kā tiek organizētas prakses Latvijā, kāda ir mūsu iepriekšējo gadu sadarbības pieredze ar vācu uzņēmumiem un kādi ir ierosinājumi, lai uzlabotu sadarbību. Koordinators izzināja audzēkņu vēlmes par to, ko viņi vēlas iegūt, praktizējoties Vācijā.

Pirmajā prakses dienā jaunieši iepazīst uzņēmuma darba organizāciju, apgūst kursu Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā, kura sertifikāts ir derīgs vēlāk, ja praktikants pēc skolas absolvēšanas gribēs strādāt Vācijā. Nākamajā dienā viņam uztic veikt konkrētus uzdevumus un vēro, kā praktikants ar to tiek galā, lai noskaidrotu, kādas ir viņa prasmes un zināšanas. Pamazām praktikantam uztic arvien sarežģītākus un atbildīgākus uzdevumus, lai viņš izjustu darba specifiku, apgūtu jaunas iemaņas un tās nostiprinātu. Prakses noslēgumā viņš veic visus uzdevumus, ko dara viņa kolēģi – pastāvīgie darbinieki.

Pēc darba praktikanti iepazina pilsētu, brauca ekskursijā uz Brēmeni, cītīgi apmeklēja fitnesa klubu, jo jauniešiem patīk sports, apguva vācu sarunvalodu, tikās ar vietējiem jauniešiem. Savukārt Osterholcas-Šarmbekas apgabala pašvaldība papildus dāvināja iespēju praktikantiem apmeklēt peldbaseinu.

Tradicionāla kļuvusi dzīvošana jaukajā Henjes ģimenes viesu namā Birkenhoff. Mūsu audzēkņi bija priecīgi par viesmīlību un jauko uzņemšanu. Vienu nedēļu kopā ar jauniešiem bija Ināra Bakmane un skolotāja Ineta Gerasimova.

Praktikante Daila Jansone – Ieviņa saka:
Nosūtošā un uzņemošā organizācija mūs pilnībā sagatavoja braucienam uz Vāciju. Bijām informēti par ceļojumu norisi un par to, kas jādara, kad iebraucām Vācijā. Pie lidostas mūs sagaidīja taksometrs, kas nogādāja uz dzīvesvietu.

Uzņemošās organizācijas pārstāvji bija atsaucīgi un izpalīdzīgi. Ikdienas aktivitātes bija ļoti interesantas un izglītojošas. Ļoti patika brauciens uz Brēmeni, kur apskatījām slaveno Brēmenes muzikantu skulptūru, apmeklējām zoodārzu, boulinga centru, Beck alus darītavu, futbola stadionu. Brīvajā laikā sportojām fitnesa zālē un peldbaseinā, braucām ar velosipēdiem. Prakses vietā veicām vispārīgus uzdevumus, ievērojot disciplīnu un strādājot ar lielu atdevi, lai iegūtu zināšanas, pieredzi un parādītu sevi no labākās puses. Mums lūdza pagatavot Latvijas tradicionālos ēdienus.

Esmu ieguvusi jaunus draugus, jaunu pieredzi Europass un citus sertifikātus, kas palīdzēs man atrast labu darbu Latvijā vai ārzemēs.
Citiem praktikantiem iesaku izbaudīt laiku Vācijā, jo tas ir tik īss, un tu jau nespēj attapties, kad jau jābrauc mājās. Nepalaidiet garām šādu iespēju.

INETA GERASIMOVA stāsta:
Jaunieši labprāt izmanto iespēju praktizēties ārzemēs, lai iegūtu pieredzi, jaunas zināšanas un paplašinātu redzesloku. Viņiem ir iespēja redzēt, kā strādā virtuvēs sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos Vācijā un kā notiek klientu apkalpošana.

Vācijas arodskolās ir liels īpatsvars praktiskajām nodarbībām. Tādēļ mums ir svarīgi salīdzināt šo sistēmu ar Latvijā ierasto un pārņemt pozitīvo pieredzi, lai uzlabotu profesionālās izglītības kvalitāti Latvijā. Ik gadu mēs uzlabojam prakšu programmas saturu, ņemot vērā pieredzi.

Liels ieguvums ir valodu prasmes attīstīšana un komunicēšanas spējas treniņš svešā vidē. Lielākā daļa jauniešu ir apguvuši angļu valodu, tādēļ pirms prakses Latvijā rīkojam vācu valodas kursus. Daudziem audzēkņiem šī prakse sniedz iespēju pirmo reizi doties uz ārzemēm. Viņi var gūt pirmo priekšstatu par ceļošanu ar lidmašīnu, iepazīt Vāciju, tās vēsturi un kultūru, kā arī komunicēt ar vācu jauniešiem. Šīs četras nedēļas mūsu audzēkņiem ir neaizmirstams piedzīvojums. Atbraucot mājās, viņi ar sajūsmu dalās iespaidos ar skolas biedriem. Praktikanti uzstājas ar prezentācijām, kurās iepazīstina ar savu pieredzi audzēkņus un pedagogus.

Prakse ārzemēs jauniešiem ir liels ieguvums, kas ļauj veiksmīgāk piedalīties darba tirgū un iegūt labu darbavietu, ko apliecina vairāku mūsu audzēkņu pieredze. Arī uzņēmumi, kuros norit prakses bieži vien piedāvā pēc skolas absolvēšanas atgriezties uzņēmumā kā darbiniekiem.

Darba devēji atzinīgi vērtē praktikantu zināšanas un iemaņas

Ināra Bakmane secina:
Izjūtam patiesu gandarījumu, ka darba devēji Vācijā un Itālijā labi novērtē mūsu audzēkņu zināšanas, praktiskās iemaņas un darba disciplīnu. Ar prieku mēs izlaidumā varam pasniegt jauniešiem Europass sertifikātu, kas apliecina viņu profesionālās prasmes. Prakses noslēgumā jaunieši saņem arī sertifikātus no uzņēmumiem, kur norisinājās prakse, kā arī valodu kursu sertifikātus, kas sniedz priekšrocības, konkurējot darba tirgū.

Kopš sākām organizēt ārzemju prakses, audzēkņu attieksme pret svešvalodu apguvi ir būtiski uzlabojusies. Audzēkņi ir informēti, ka pretendentu atlasē, lai noteiktu tos, kas dosies praktizēties uz ārzemēm, viens no galvenajiem kritērijiem ir svešvalodas zināšanas. Jauniešiem ir augusi apziņa, ka esam viena no plašās Eiropas Savienības valstīm un svešvalodu zināšanas ir būtisks instruments karjeras veidošanā. Atlasē tiek vērtētas arī audzēkņu sekmes, praktisko zināšanas apguve mācību praksēs Latvijā un uzvedība. Konkurss ik gadu kļūst arvien lielāks.

Pēc prakses dalībnieku atskaitēs audzēkņi atzīsts, ka četru nedēļu termiņš ir nedaudz par īsu, lai iejustos uzņēmumā un apgūtu visas nepieciešamās zināšanas, tādēļ nākamajos projektos plānojam rīkot piecu nedēļu prakses.

Ārzemju prakses ir viena no papildus iespējām, ko skola var nodrošināt saviem audzēkņiem, tādēļ izmantojam to arī skolas publicitātes materiālos, piesaistot jaunus izglītojamos.
Nepiekrītu viedoklim, ka mēs sagatavojam darbaspēku Rietumeiropai. Projekta rezultāti par to neliecina, jo lielākā daļa no mūsu skolas absolventiem ir palikuši Latvijā un atraduši darbu viesnīcās, restorānos un citos sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, piemēram, restorānos Kaļķu vārti, Vincents, viesnīcās Maritim Hotel un Skanste. Praksē jaunieši ir apguvuši citu tautu virtuvi, šīs zināšanas novērtē darba devēji.

2013. gadā plānojam arī piedāvāt iespēju audzēkņiem doties praksē uz Lielbritāniju, Čehiju un Bulgāriju.