Sākusies kvalifikācijas prakse Jauniešu garantijas audzēkņiem

30.05.2017

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, kuri Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās mācības uzsāka viena gada programmās 2016. gada septembrī, ir devušies kvalifikācijas praksē dažādos Latvijas uzņēmumos un iestādēs.

Jaunieši profesionālās izglītības programmu ietvaros apgūst dažādas profesijas, piemēram, kuģa pavārs, galdnieks, frizieris, konditors, māsas palīgs, lokmetinātājs, lietvedis, autoatslēdznieks, drēbnieks, mūrnieks, vizāžists, fotogrāfs, elektromontieris, zobārsta asistents, apdares darbu strādnieks, arborists un citas.

Pēc veiksmīgas kvalifikācijas prakses pabeigšanas 2017. gada jūnijā izglītojamie kārtos kvalifikācijas eksāmenus. Lai iegūtu kvalifikāciju, eksāmena vērtējumam jābūt vismaz 5 ballēm.

Kvalifikācijas prakses laikā jaunieši turpina saņemt ikmēneša mērķstipendiju līdz 115 eiro mēnesī. Papildus prakses laikā apmaksā naktsmītnes un ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu līdz 71 eiro mēnesī, ja tas pamatoti nepieciešams, kā arī ir nodrošināta izglītojamo civiltiesiskā apdrošināšana.

Jūlijā kvalifikācijas praksi uzsāks Jauniešu garantijas audzēkņi, kuri mācības sāka 2016. gada rudenī un apgūst profesiju 1,5 gadu.

Projekta Jauniešu garantija aktivitāti “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” finansē ar Eiropas Savienības Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budžeta.