Nobalso par Jauniešu garantijas projektu konkursa Regio Stars Awards finālā

05.07.2018

3. jūlijā ir sācies Eiropas iedzīvotāju balsojums par labāko ES fondu projektu Eiropas Komisijas (EK) konkursā Regio Stars 2018, kura finālā iekļuvis arī VIAA īstenotais Jauniešu garantijas projekts, par kuru aicinām nobalsot EK mājaslapā.

Latvijas projekts ir viens no pieciem kandidātiem uz galveno balvu kategorijā “Uzlabota piekļuve sabiedriskajiem pakalpojumiem”, konkurējot ar projektiem no Portugāles, Čehijas, Polijas, Lietuvas, Krievijas, kā arī Zviedrijas un Dānijas. Balsojums par Eiropas iedzīvotāju izvēles balvas piešķiršanu kādam projektam no 21 finālista ilgs līdz šī gada 7. oktobrim. Savukārt uzvarētājs kļūs zināms šī gada 9. oktobrī Briselē Eiropas reģionu un pilsētu nedēļas ietvaros.

Pērn konkursa finālā pirmo reizi iekļuva projekts no Latvijas. Tas bija veltīts nedzirdīgo māmiņu atbalstam, un Eiropas iedzīvotāji savā balsojumā to atzina par trešo labāko.

RegioStars Awards apbalvo veiksmīgākos, inovatīvākos un iedvesmojošākos ar ES fondu līdzfinansējumu īstenotos projektus. Konkursa mērķis ir izcelt labās prakses piemērus – projektus ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi iedvesmojot arī citas ES dalībvalstis.

Projekts jauniešu bezdarba un atstumtības riska mazināšanai

VIAA īstenotais projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” tapa, kad visā Eiropā pēc ekonomiskās krīzes kļuva aktuāls jauniešu bezdarbs. Tajā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem ir iespēja iegūt profesiju īsā laikā, mācoties 1 vai 1,5 gadu profesionālās izglītības iestādēs bez maksas. Tieši šovasar jauniešiem ir iespēja pieteikties mācībām papildu uzņemšanā vairāk nekā 30 profesijās. Mācību laikā jaunieši var saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī, apmaksātu dienesta viesnīcu un mācību līdzekļus.

Projektā piedāvātās īsās mācības ir konkurētspējīgas citu, daudz garāku profesionālās izglītības programmu vidū – vairāki Jauniešu garantijas audzēkņi sevi izcili parādījuši gan nacionālajos, gan starptautiskajos profesionālās meistarības konkursos, piemēram, SkillsLatvia un WorldSkills. Projekts ir nodrošinājis profesionālās meistarības paraugdemonstrējumus un karjeras konsultācijas, kas ir iedvesmojušas un motivējušas jauniešus mācīties, attīstīties un sasniegt augstus rezultātus.

Atsevišķas profesionālās izglītības programmas projektā bija pieejamas arī ieslodzījuma vietās esošiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, nodrošinot sociālas atstumtības riskam pakļauto jauniešu veiksmīgāku integrāciju darba tirgū pēc atbrīvošanas, kā arī tautsaimniecībā noderīgu prasmju apguvi.

Nodarbināti vairāk nekā 70% projekta absolventu

Visa projekta laikā tiek veidota cieša sadarbība ar darba devējiem. Mācību laikā jaunieši dodas kvalifikācijas praksē, kā arī profesiju klāsts pirms katras uzņemšanas tiek saskaņots ar darba devējiem – tiek nodrošināta ātra un efektīva piemērošanās darba tirgum. Tādējādi pēc iespējas ātrāk ir sagatavoti darba tirgum nepieciešamie speciālisti, šādi gan veicinot nodarbinātību, gan uzņēmējdarbības attīstību.

Kopš 2014. gada VIAA īstenotās Jauniešu garantijas projekta profesionālās izglītības programmas absolvējuši jau vairāk nekā 6000 jauniešu. VIAA veiktās absolventu aptaujas liecina, ka iegūtā kvalifikācija pozitīvi ietekmējusi jauniešu konkurētspēju darba tirgū. Pusgadu pēc izlaiduma 72% jauniešu strādā, turklāt puse no viņiem – projektā iegūtajā profesijā.

VIAA Jauniešu garantijas projekts Latvijā tiek īstenots no 2014. gada 1. jūnija un to plānots pabeigt 2019. gada 30. septembrī. Projekta finansējuma avoti ir Eiropas Sociālais fonds, ES Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva un Latvijas valsts budžets. Kopējais projekta finansējums piecu gadu laikā ir 36 miljoni eiro.

Vairāk informācijas par RegioStars Awards 2018 konkursu pieejams EK mājaslapā.