Vasaras uzņemšana programmā Jauniešu garantija ir noslēgusies. Mācībām varēja pieteikties jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri nestrādā. Jauniešu garantijas mācības ir bez maksas, to laikā ir apmaksāta kopmītne un mācību līdzekļi, kā arī iespēja saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī. Mācību noslēgumā notiek 15 nedēļu gara kvalifikācijas prakse un jākārto kvalifikācijas eksāmens.