2019. gada septembrī notika Jauniešu garantijas noslēdzošā uzņemšana 23 darba tirgū pieprasītās profesijās, kuras audzēkņi apgūst pusotra gada laikā bez maksas. Mācībām varēja pieteikties jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, nemācās un nestrādā. Mācību laikā viņiem ir iespēja saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī, tiek nodrošināta apmaksāta kopmītne un mācību līdzekļi, savukārt mācību noslēgumā - kvalifikācijas prakse 15 nedēļu garumā. 

Pieteikšanās kādā no 13 profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā noslēdzās 2019. gada 30. septembrī