Vai Jauniešu garantija der man?

Jā, ja:

 • esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot);
 • esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;
 • esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas. 


Tu vari:

 • būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;
 • vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās.


Ņem vērā, ka:

 • vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumos, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un karjeras konsultācijās;
 • ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;
 • vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē, tai skaitā atrasties akadēmiskajā atvaļinājumā;
 • ja šobrīd saņem bērna kopšanas pabalstu, mācībām Jauniešu garantijā vari pieteikties:

- ja neesi darba ņēmējs (nestrādā) uz mācību uzsākšanas brīdi;
- ja esi pašnodarbinātā persona, kurai nav veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas uz mācību uzsākšanas brīdi;

 • šobrīd Jauniešu garantijā uzņem tikai nenodarbinātus jauniešus, tajā skaitā to vidū nevar būt pašnodarbinātas personas, kurām ir veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas uz mācību uzsākšanas brīdi. Lūgums sekot līdzi aktuālajai informācijai aģentūras tīmekļa vietnē.  

 

Kāda iepriekšējā izglītība nepieciešama un kur jāiesniedz dokumenti?

 • 1 gada izglītības programmās (2. kvalifikācijas līmenis) vari uzsākt mācības, ja Tev ir pamatizglītība, vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība (pēc 9. vai 12. klases);
 • Iepriekšējo izglītību apliecinošais izglītības dokuments jāiesniedz kādā no izvēlētajām profesionālās izglītības iestādēm vai to filiālēm, sazinoties ar izvēlēto izglītības iestādi. 

 

Papildu jautājumu gadījumā sazinieties ar VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta darbiniekiem, tālrunis: 67854770.