Izglītojamo uzņemšanas rezultāti Jauniešu garantijas 2. kārtas projektā

Uzņemšanas rezultāti VIAA īstenotajā Jauniešu garantijas 2. kārtas projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” ietvaros 1-gadīgās un 1,5-gadīgās profesionālās izglītības programmās. 

Gads

Uzņemšana

Detalizēts izglītības iestāžu un kvalifikāciju saraksts

Statistika 

 

2017

Vasara
 • 2017. gada 30. septembra uzņemšana (1,5 gadīgās un 1-gadīgās profesijas): ?d=2017._gada_30._septembra_uznemsana.doc

?d=JG_uznemsanas_rezultati_majaslapai_2017._gada_vasara_1_un_1.5_gadigas_14.12.2017.pdf 

Ziema
 • 2017. gada 20. februāra uzņemšana
  (1-gadīgās profesijas): ?d=80600_2017._gada_20._februara_uznemsana_1_gada_profesijas.doc 
 • 2017. gada 9. janvāra uzņemšana
  (1,5-gadīgās profesijas): ?d=14026_2017._gada_9._janvara_uznemsana_1.5_gada_profesijas.doc

?d=JG_uznemsanas_rezultati_majaslapai_2017._gada_ziema_1.5_un_1_gadigas_26.04.2017.pdf 

2016

Vasara
 • 2016. gada 30. septembra uzņemšana 
  (1,5-gadīgās un 1-gadīgās profesijas): ?d=2016._gada_30._septembra_uznemsana_1.doc

?d=JG_uznemsanas_rezultatu_statistika_2016._gada_vasara.pdf 

Ziema
 • 2016. gada 22. februāra uzņemšana
  (1-gadīgās profesijas): ?d=febru_ra_uz_em_ana_2016_t_v.doc 
 • 2016. gada 11. janvāra uzņemšana
  (1,5-gadīgās profesijas): ?d=janv_ra_uz_em_ana_2016.doc 

?d=69384_JG_uznemsanas_rezultatu_statistika_2016._gada_ziema.pdf 

2015

Vasara
 • 2015. gada 30. septembra uzņemšana
  (1,5-gadīgās un 1-gadīgās profesijas): ?d=IZM_uznemsana_sept_2015_papildinats.doc

?d=JG_uznemsanas_rezultatu_statistika_2015._gada_vasara.pdf 

Ziema
 • 2015. gada 23. februāra uzņemšana 
  (1-gadīgās profesijas): jaunie_u_garantijas_2_k_rtas_projekta_izgl_tojamo_uz_em_anas_rezult_ti_2015_gada_23_febru_r_.doc?d=files/news/24587/jaunie_u_garantijas_2_k_rtas_projekta_izgl_tojamo_uz_em_anas_rezult_ti_2015_gada_23_febru_r_.doc
 • 2015. gada 12. janvāra uzņemšana 
  (1,5-gadīgās profesijas): jaunie_u_garantijas_2_k_rtas_projekta_izgl_tojamo_uz_em_anas_rezult_ti_2015_gada_12_janv_r_.doc?d=files/news/24587/jaunie_u_garantijas_2_k_rtas_projekta_izgl_tojamo_uz_em_anas_rezult_ti_2015_gada_12_janv_r_.doc

?d=JG_uznemsanas_rezultatu_statistika_2015._gada_ziema.pdf 

2014

Vasara
 • 2014. gada 1. septembra uzņemšana 
  (1,5-gadīgās un 1-gadīgās profesijas): jaunie_u_garantijas_2_k_rtas_projekta_izgl_tojamo_uz_em_anas_rezult_ti_2014_gada_1_septembr_.doc?d=files/news/24587/jaunie_u_garantijas_2_k_rtas_projekta_izgl_tojamo_uz_em_anas_rezult_ti_2014_gada_1_septembr_.doc

?d=JG_uznemsanas_rezultatu_statistika_2014._gada_vasara.pdf