10 augstskolu maģistranti turpinās saņemt ESF stipendijas

13.09.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir sākusi slēgt vienošanās par finansējuma piešķiršanu ar 10 augstākās izglītības institūcijām, kuru sagatavotie projekti guvuši apstiprinājumu Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātē „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai” (1.1.2.1.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā.

Līdz šim VIAA jau ir noslēgusi vienošanās ar Latvijas Universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti. Līdz 27. septembrim vienošanās plānots noslēgt ar Daugavpils Universitāti, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolu, Latvijas Jūras akadēmiju, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Mākslas akadēmiju, Liepājas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Transporta un sakaru institūtu.

Projektu ietvaros augstskolas piešķirs mērķstipendijas tiem maģistrantiem, kas iegūst izglītību kādā no prioritārajiem izglītības virzieniem – dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, inženierzinātnes, ražošana un būvniecība, lauksaimniecība, veselības aprūpe, vides aizsardzība, transporta pakalpojumi, māksla.

Otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais kopējais finansējums ir 2 634 246 lati. Maksimālais pieļaujamais ESF līdzfinansējuma apmērs ir 89,53% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Projekta īstenošanai nacionālo publisko finansējumu 10,47% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem neatkarīgi no finansējuma saņēmēja juridiskā statusa.

Patlaban 13 augstskolās tiek īstenoti pirmās atlases kārtas projekti. Kopumā aktivitātes ietvaros plānots nodrošināt ESF atbalstu 2500 maģistrantu studijām.

Šajā ESF aktivitātē ir noteikta ierobežota projektu iesniegumu atlase, ko veic Izglītības un zinātnes ministrija. Savukārt par iespējām saņemt ESF stipendiju maģistrantiem jāvēršas augstskolās.

ES struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā VIAA veic sadarbības iestādes funkcijas struktūrfondu vadībā izglītības un zinātnes jomā, nodrošinot atklātas projektu iesniegumu atlases ESF projektiem un visu (t.sk. ESF un Eiropas Reģionālās attīstības fonda) apstiprināto projektu īstenošanas uzraudzību.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
VIAA Struktūrfondu programmu vadības nodaļas projektu vadītāja
Tālr.: +371 67814328
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv