Latvijas skolās mācības uzsāks ārvalstu jaunieši

15.09.2011

Septembrī mācības Latvijas vispārizglītojošās skolās uzsāks 12 jaunieši no Spānijas, Polijas un Itālijas. ES Mūžizglītības programmas Comenius skolēnu individuālās mobilitātes projektu ietvaros 2011./2012. mācību gadā Latvijā mācīsies kopumā 15 ārvalstu jaunieši.

Pirmajā semestrī 4 skolēni no Spānijas mācīsies Dagdas vidusskolā, 2 skolēni no Spānijas - Blīdenes pamatskolā, 2 skolēni no Spānijas – Limbažu 3. vidusskolā, 2 jaunieši no Itālijas un 2 no Polijas – Līgatnes novada vidusskolā. Savukārt otrajā semestrī 3 jaunieši no Francijas kopā ar latviešu skolēniem apgūs mācības Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā.

Comenius skolēnu individuālā mobilitāte ir jauns projektu veids, un Latvija ir viena no pirmajām ES dalībvalstīm, kas tajā piedalās. Comenius skolēnu individuālajā mobilitātē var piedalīties skolēni no 14 gadu vecuma un no 3 līdz 10 mēnešiem dzīvot un mācīties kādā Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas dalībvalstī. Eiropas Komisija skolēniem sedz ceļa un valodu kursu izdevumus, ikmēneša kabatas naudu un apdrošināšanu.

Comenius skolēnu individuālo mobilitāti var organizēt gan starp pamatskolām, gan vidusskolām visās apakšprogrammas dalībvalstīs, taču izglītības iestādēm nepieciešama pieredze Comenius skolu partnerības projekta īstenošanā un mobilitāte iespējama tikai uz partnerskolām. Šogad 12 skolēni no 5 Latvijas skolām jauno mācību gadu ir uzsākuši Spānijas, Francijas, Slovēnijas un Polijas skolās.

15. un 16. septembrī viesnīcā „Islande hotel” Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ārvalstu jauniešiem rīko mācības par dzīvi Latvijā, valsts izglītības sistēmu, kultūratšķirībām un citiem praktiskiem jautājumiem.

Comenius kā ES Mūžizglītības programmas apakšprogramma veicina vispārizglītojošo skolu sadarbību, skolēnu individuālo mobilitāti, kā arī nodrošina asistentūras un pedagogu tālākizglītības iespējas visā Eiropā. ES Mūžizglītības programmas īstenošanu Latvijā nodrošina VIAA.

Papildu informācija:

Egita Arbidāne,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Vecākā informācijas speciāliste
Tālr.: +371 67814326
e-pasts: egita.arbidane@viaa.gov.lv