Īstenos 52 inovatīvus izglītības projektus

27.09.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izglītības inovācijas projektu konkursā piešķir 138 tūkstošus latu 52 izglītojošu pasākumu, darbnīcu un nometņu rīkošanai, lai veicinātu bērnu un jauniešu radošumu un inovatīvas domāšanas attīstību mācību procesā.

Atbalstu saņēmuši projekti, kas veicinās bērnu un jauniešu pāreju no izglītības uz darbu, pilnveidos bērnu un jauniešu talantus mākslā un mūzikā un sekmēs radošumu mācību procesā, īpaši fizikā, ķīmijā, bioloģijā, matemātikā un informāciju tehnoloģijās. Bērni un jaunieši piedalīsies nometnēs, varēs darboties radošās dabaszinātņu darbnīcās, uzzināt, kas ir līderi un komandas darbs, veidot digitālo portfolio, video intervijas un radio hitus, apgūt laikmetīgās dejas un skatuves mākslu.

Projektu konkursā savus iesniegumus iesniedza biedrības, fondi, nodibinājumi, izglītības pārvaldes, pilsētu domes, skolas, komercsabiedrības, bērnu un jauniešu interešu izglītības centri, tautskolas un kompetenču attīstības centri no visas Latvijas.

VIAA saņēma 342 projektu iesniegumus, no kuriem 138357,57 latu finansējumu iegūs 52 projekti. Sākotnēji konkursam bija piešķirts 67 790 latu liels finansējums, taču, ņemot vērā lielo interesi un projektu iesniegumu skaitu, VIAA pārdalīja pieejamos līdzekļus un konkursam papildus piešķīra 70 964 Ls, tādējādi atbalstot divreiz vairāk projektu. Viena projekta maksimālais finansējuma apjoms bija 3000 latu.

Lai VIAA atbalstītu projekta iesniegumu, tam bija jāatbilst administratīvās un kvalitatīvās vērtēšanas kritērijiem. Katru kvalitātes kritēriju vērtēja skalā no 0 līdz 5. Rezultātā atbalstu guva tie projekti, kas saņēma lielāko punktu skaitu.

VIAA administrē izglītības inovācijas projektus un nākamo projektu konkursu rīkos 2012.gada 1.ceturksnī. Atbalstīto projektu saraksts pieejams VIAA mājaslapas sadaļā: Inovāciju projekti izglītībā » Konkursa rezultāti

Papildu informācija:

 

Linda Lietaviete,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67359076, 29480589
e-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv