Izsludina konkursu Sagatavošanas vizītēm Leonardo da Vinci programmā

16.05.2007

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina pieteikumu konkursu Sagatavošanas vizītēm Leonardo da Vinci profesionālās izglītības programmā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2007. gada 25. augusts

Sagatavošanas vizītes paredzētas, lai palīdzētu institūcijām atrast piemērotu partnerorganizāciju un izstrādātu Mobilitātes un/ vai Inovāciju pārneses projekta pieteikumu 2008. gada projektu pieteikumu konkursam.

Pieteikumu var iesniegt ikviena organizācija, kas vēlas īstenot Mobilitātes un/ vai Inovāciju pārneses projektu un meklē projekta sadarbības partnerus. Katra organizācija drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu Sagatavošanās vizītēm.

Sagatavošanas vizītes paredzēts īstenot laika posmā no 2007. gada 1. novembra līdz 2008. gada 15. maijam. Viena vizīte var ilgt līdz 6 dienām, un tās ietvaros ir iespējams apmeklēt potenciālo sadarbības partneru organizāciju, kā arī apmeklēt un piedalīties programmas dalībvalstu Nacionālo aģentūru organizētos kontaktsemināros.

Sagatavošanas vizītes dod iespēju satikties potenciālajiem projektu partneriem, lai definētu tālākās sadarbības mērķus un uzdevumus, noteiktu partneru lomu, atbildību un uzdevumus, izstrādātu tālākās sadarbības darba plānu un kopīgi aizpildītu projekta pieteikuma veidlapu.

Maksimālais plānotais piešķīrums vienai vizītei ir 1000 EUR. No piešķirtās summas dalībniekam sedz uzturēšanās izdevumus, ceļa izdevumus, apdrošināšanu un dalības maksu kontaktsemināros. Sagatavošanās vizīšu realizēšanai nav obligāti nepieciešams līdzfinansējums.

Plašāks konkursa nosacījumu apraksts, kā arī oficiālā pieteikuma veidlapa pieejama Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapas www.viaa.gov.lv/leonardo sadaļā Konkursi. 

Leonardo da Vinci ir Eiropas Komisijas profesionālās izglītības programma, kuras atbalstītajos projektos iespējams uzlabot profesionālās iemaņas uz zināšanas kādā no programmas dalībvalstīm, izstrādāt izglītības standartus un programmas, mācību līdzekļus un metodiku, veidot starptautiskus informācijas apmaiņas tīklus, kā arī uzziņas materiālus. Programmu Latvijā administrē VIAA Leonardo da Vinci nodaļa.

Papildinformācija:

Elīna Vimba
VIAA Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 7358446; mob. tālr.: 26789874; e-pasts: elina.vimba@viaa.gov.lv