Profesionālās izglītības attīstības aģentūra maina nosaukumu

27.04.2007

Sākot ar 2007.gada 1.maiju, Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) maina nosaukumu, un turpmāk tās nosaukums būs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

„Nosaukuma maiņa atspoguļo aģentūras funkciju paplašināšanos uz citām izglītības jomām, ne tikai profesionālo izglītību. Turpmāk aģentūra īstenos valsts politiku izglītības nozarē, administrējot un ieviešot Eiropas Savienības (ES) programmas, strukturālos un citus finanšu instrumentus izglītības, tālākizglītības un zinātnes jomā. Turklāt aģentūra ir noteikta par atbildīgo institūciju karjeras attīstības atbalsta sistēmas ieviešanas koordinēšanā starp izglītības un nodarbinātības sektoriem," pārmaiņu nepieciešamību pamato aģentūras direktore Dita Traidās.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Jau 12 gadus aģentūra administrē ES finansiālā atbalsta programmas profesionālās izglītības attīstībā. Kopš 1998. gada aģentūra nodrošina ES profesionālās izglītības programmas Leonardo da Vinci darbību valstī. No 2004. gada tā veic otrā līmeņa starpniekinstitūcijas funkcijas Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu ieviešanā, bet 2007. - 2013. gada ES struktūrfondu apguves periodā ir atbildīga arī par Eiropas Reģionālā attīstības fonda apguves administrēšanu izglītībā un zinātnē. Aģentūras pārziņā jau gandrīz sešus gadus ir Latvijas un ES izglītības un karjeras attīstības datu bāžu veidošana un uzturēšana, kā arī Latvijas dalība Euroguidance tīkla darbībā.

Papildu informācijai:

Inita Blačforda
PIAA Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr: 7814326, 29144193
E-pasts: inita.blacforda@piaa.gov.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret spamu, Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu