Leonardo da Vinci programmā saņemti 175 projektu pieteikumi

16.04.2007

Profesionālās izglītības attīstības aģentūra Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas atklātajā konkursā saņēmusi 175 mobilitātes (prakses un pieredzes) un inovāciju pārneses projektu pieteikumus.

No saņemtajiem mobilitātes projektu pieteikumiem 41 ir prakses projekts jauniešiem, kas iegūst sākotnējo profesionālo izglītību, 31 ir prakses projekts cilvēkiem darba tirgū, savukārt 89 ir starptautiskās pieredzes apmaiņas projekti profesionālās izglītības speciālistiem (skolotājiem, karjeras konsultantiem, mācību speciālistiem organizācijās). Kopējais pieejamais ES finansējums šajā gadā mobilitātes projektiem ir 1 152 733 EUR.

Inovāciju pārnesei PIAA saņēmusi kopumā 14 projektu pieteikumus, kuros plānota Eiropas valstu un pasaules profesionālās izglītības dažādu metožu, materiālu, līdzekļu, darba formu adaptācija, izplatīšana un izmantošana visā Eiropas Savienībā. Inovāciju pārneses projektu īstenošanai pieejams finansējums 839 934 EUR apmērā.

PIAA ir beigusi saņemto projektu pieteikumu reģistrēšanu un tehnisko atlasi. Par neatbilstošu tehniskajiem kritērijiem atzīts viens inovāciju pārneses projekts. Līdz ar to šodien, 17.aprīlī, PIAA nodod ekspertu komisijas kvalitatīvai vērtēšanai 174 projektu pieteikumus.

Kvalitatīvo vērtēšanu ekspertu komisija veiks vienu mēnesi, savukārt līgumu slēgšanu par atlasi izturējušo projektu īstenošanu un ES finansējuma piešķiršanu PIAA uzsāks jūnija sākumā.

Pieteikumus projektu īstenošanai Leonardo da Vinci programmā līdz šī gada 30.martam varēja iesniegt juridiskas personas - izglītības iestādes, kas saistītas ar profesionālo izglītību un arodapmācību, kā arī organizācijas, institūcijas un uzņēmumi.

2006.gadā izsludinātajā konkursā PIAA saņēma 153 projektu pieteikumus, no kuriem darbību uzsākuši 115 projekti. Laika posmā no 2000. līdz 2006.gadam kopumā Eiropas Savienības atbalstu Leonardo da Vinci programmā saņēmuši 527 prakses un pieredzes apmaiņas projekti ar kopējo finansējumu 4 847 539 EUR apmērā un 25 pilotprojekti un valodu projekti ar kopējo finansējumu 5 119 124 EUR apmērā.

Papildu informācijai:

Elīna Vimba
PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 7358446; mob.tālr.: 26789874
E-pasts: elina.vimba@piaa.gov.lv