Prezentēs materiālus karjeras izglītībai

03.04.2007

Rīt, 4.aprīlī no plkst. 11:00 līdz 12:30 Izglītības un zinātnes ministrijas Lielajā zālē (Vaļņu ielā 2, Rīgā) Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) rīkos karjeras izglītības metodisko materiālu prezentāciju.

Klātesošos iepazīstinās ar trīs jaunizveidotiem materiālu komplektiem: „Karjeras izglītība 7.-9.klasei", „Karjeras izglītība 10.-12.klasei", „Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs". Katru komplektu veido rokasgrāmata skolotājiem un CD.

Skolotāja grāmatā ietverti metodiskie norādījumi, izdales un informatīvie materiāli, kas atvieglos skolotāju un kursu audzinātāju darbu karjeras izglītības pasākumu īstenošanā savās mācību iestādēs. Tajā ir gan teorētiski izziņas materiāli, gan arī jautājumi pārdomām un diskusijām, testi un vingrinājumi, kuru mērķis ir palīdzēt jauniešiem izprast sevi, lai spētu veiksmīgāk veidot savu karjeru.Savukārt CD apkopoti grāmatā iekļautie izdales materiāli - praktiskie vingrinājumi un uzdevumi audzēkņiem - elektroniskā formātā. 

Materiāli izstrādāti un iespiesti Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas projekta "Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros. Nacionālā programma paredz uzlabot karjeras izglītības un profesionālās orientācijas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti visu līmeņu un veidu izglītības iestādēs mūžizglītības kontekstā, izveidojot profesionālās orientācijas speciālistu kvalifikācijas apguves un pilnveides sistēmu, attīstot karjeras izglītības metodisko un informatīvo materiālu nodrošinājumu.

Tā kā šis ir projekta noslēdzošais gads, pasākuma laikā projekta īstenotāji informēs arī par KIPNIS gaitu un rezultātiem. Prezentācijā piedalīsies karjeras izglītības politikas veidošanā iesaistīto institūciju, sociālo, kā arī potenciālo sadarbības partneru pārstāvji un metodisko materiālu autori.

PIAA īsteno nacionālās programmas projektu laikā no 2005. līdz 2007. gadam. Nacionālās programmas kopējās izmaksas ir 1 129 971 LVL. ESF finansējums veido 75% no programmas kopējām attiecināmām izmaksām, bet 25% ir valsts budžeta finansējums.

Papildu informācijai:

Elīna Vimba
PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 7358446; mob.tālr.: 26789874
E-pasts: elina.vimba@piaa.gov.lv