Uzsākta ESF nacionālā programma ieslodzīto izglītošanai

28.07.2006

28.jūlijā Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, Izglītības un zinātnes ministrija un Ieslodzījuma vietu pārvalde parakstīja trīspusēju līgumu par Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas „Pedagoģiskās korekcijas īstenošana ieslodzījuma vietās" ieviešanu.

Nacionālās programmas ietvaros Ieslodzījuma vietu pārvalde realizēs projektu „Pedagoģiskās korekcijas pasākumu īstenošana ieslodzījuma vietās", kura laikā plānots izstrādāt, aprobēt un ieviest metodiski un organizatoriski pielāgotas pedagoģiskās korekcijas programmas ieslodzītajiem. Projekta mērķgrupa ir ieslodzījumā esošie jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem.

Projekta īstenotāji programmas ieviešanas sākumposmā plāno izstrādāt ieslodzīto izglītības datu bāzi, apkopojot informāciju par pašreizējo izglītības līmeni ieslodzījuma vietās. Datu bāze ļautu fiksēt izmaiņas izglītības līmenī programmas ieviešanas gaitā, tādējādi sniedzot vērtīgu informāciju par programmas rezultātiem.

Lai uzlabotu ieslodzīto izglītības līmeni, paralēli pedagoģiskās korekcijas programmas izstrādei plānots sagatavot nepieciešamos mācību un metodiskos materiālus, iekārtot mācību telpas, kā arī izglītot pedagogus un citus speciālistus darbam ar ieslodzītajiem.

Tajās ieslodzījuma vietās, kurās projekta laikā nav paredzēta pedagoģiskās korekcijas programmas aprobācija un ieviešana, ieslodzīto izglītības veicināšanai plānots iegādāties grāmatas bibliotēku papildināšanai, kā arī mācību līdzekļus un inventāru. Jauniešu motivēšanai paredzētas tikšanās ar izglītības, kultūras darbiniekiem, māksliniekiem, dažādu konkursu rīkošana un citi tamlīdzīgi pasākumi. 

Pieejamais finansējums nacionālās programmas ieviešanai ir 1 200 000 lati. No tiem 75 % jeb 900 000 lati ir ESF finansējums, bet 25 % jeb 300 000 lati - valsts budžeta līdzekļi.

Papildinformācija:

Elīna Vimba
PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 7358446, mob. tālr.: 6789874
e-pasts: elina.vimba@piaa.gov.lv