Erasmus 25.gadadiena: no svētku tortēm līdz 3D ielu mākslai un izglītības debatēm

27.03.2012

Eiropā populārākā studentu apmaiņas programma Erasmus šogad atzīmē savu 25.gadadienu. Latvijā svinības sāksies ar Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) 45 īpašām svētku tortēm, ko par ieguldīto darbu Erasmus programmas īstenošanā un popularizēšanā šodien saņems programmas koordinatori 42 augstskolās, izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis un Erasmus vēstnieki - Latvijas Mākslas akadēmijas rektors prof. Aleksejs Naumovs un studente Madara Apsalone.

Lai atainotu programmas plašās iespējas, nozīmi dalībnieku profesionālajā un personiskajā izaugsmē, kā arī augstākās izglītības kvalitātes celšanā, 25.gadadienas atzīmēšana Latvijā turpināsies visa gada garumā. Notiks foto, video un stāstu konkurss, īpaši organizēta Erasmus komandas dalība „Lielajā Talkā”, debašu turnīri, konference par Erasmus lomu izglītības internacionalizācijā, piedzīvojumu sacensības „Erasmus nakts”, kā arī 3D ielu mākslas zīmējumi un unikāls interaktīvs stends par Erasmus pieredzes stāstiem. Pasākumos varēs piedalīties visi bijušie, esošie un potenciālie Erasmus dalībnieki, programmas koordinatori, kā arī ikviens interesents.

Erasmus programma ir Eiropas Savienības veiksmes stāsts. Lai gan primāri tā sekmē iesaistīto dalībnieku valodu apguvi, starpkultūru izpratni un akadēmisko zināšanu pilnveidi, kopumā programma sniedz būtisku ieguldījumu mācību kvalitātes paaugstināšanā un modernas augstākās izglītības sistēmas veidošanā, attīstot plašu akadēmiskās sadarbības starptautisko tīklu,” norāda VIAA direktore Dita Traidās, piebilstot, ka ļoti būtiskas ir apmaiņas laikā pilnveidotās adaptēšanās prasmes, kas krietni uzlabo studentu konkurētspēju darba tirgū.

Sekot līdzi gadadienas svinībām var Facebook un Twitter: „ERASMUS 25 Latvija”, kā arī www.viaa.gov.lv.

Erasmus 25.gadadienas pasākumu programma:

28.marts – 22.aprīlis
Foto, video un stāstu konkurss „ES. Es pats. Un ERASMUS”

21.aprīlis
Erasmus čaklie „Lielajā Talkā”

aprīlis – maijs
Debašu turnīri „Erasmus 25”

12.maijs
Interaktīvais stends „Erasmus vēstnieki” ES Dārza svētkos

25.maijs
Konference par Erasmus lomu izglītības internacionalizācijā

jūnijs – jūlijs
3D zīmējumi Rīgas ielās „Erasmus maršruts”

jūnijs – decembris
Interaktīvā stenda „Erasmus vēstnieki” ceļojums pa Latviju

7.decembris
Piedzīvojumu sacensības „Erasmus nakts”

Un vēl daudz kas cits...

Fakti un skaitļi:

  • Erasmus ir mobilitātes un sadarbības programma, kas sniedz iespēju studentiem doties studijās vai praksē uz kādu no programmas dalībvalstīm, profesionāli pilnveidoties augstākās izglītības iestāžu personālam, kā arī dažādu uzņēmumu speciālistiem dalīties ar savu pieredzi, lasot lekcijas vai vadot praksi studentiem ārvalstīs.
  • Erasmus programmā piedalās 33 valstis: 27 ES dalībvalstis, Horvātija, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice un Turcija.
  • Kopš Erasmus izveides 1987. gadā studiju iespējas vai stažēšanos ārzemēs kopumā ir izmantojuši gandrīz 3 miljoni studentu.
  • Latvijā Erasmus programmu piedāvā un koordinē 42 augstākās izglītības iestādes.
  • Programma Latvijā darbojas jau 12 gadus, un tajā līdz šim ir piedalījušies 9523 Latvijas studenti. Savukārt uz Latviju Erasmus programmas ietvaros devušies jau 3040 ārvalstu studentu.

 

Papildu informācija:
Līga Ivanova,
„Eko Media” projektu vadītāja
Tālr.: 26464686
E-pasts: liga@ekomedia.lv