Leonardo da Vinci programmā pieteikti 138 prakses un pieredzes apmaiņas projekti

23.02.2006

Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) atklātajā konkursā Eiropas Savienības profesionālās izglītības programmā Leonardo da Vinci ir saņēmusi 138 prakses un pieredzes apmaiņas jeb mobilitātes projektu pieteikumus.

No 138 saņemtajiem projektu pieteikumiem 39 ir tā dēvētie prakses projekti: 27 ir sākotnējā profesionālajā izglītībā iesaistītu jauniešu prakses projekti, 5 - augstskolu studentu prakses projekti un 7 jauno strādnieku un profesionālās izglītības iestāžu absolventu prakses projekti. Savukārt 99 ir starptautiskās pieredzes apmaiņas projekti personāla speciālitiem, profesionālās izglītības iestāžu pasniedzējiem un programmu izstrādātājiem, kā arī profesionālo izglītības iestāžu valodu pasniedzējiem. Kopējais pieejamais Leonardo da Vinci finansējums prakses un pieredzes projektiem ir 1 128 000 EUR.

Leonardo da Vinci programmas mobilitātes jeb prakses un pieredzes apmaiņas projektu ietvaros profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem un pasniedzējiem, profesionālo studiju programmu studentiem, uzņēmumu jaunajiem darbiniekiem un personāla speciālistiem ir iespēja piedalīties prakses un pieredzes apmaiņas braucienos uz citu Eiropas valstu profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem.

Projektus līdz šī gada 10. februārim varēja pieteikt juridiskas personas. Pieredzes apmaiņu un praksi var īstenot no 2006. gada 1. jūnija līdz 2008. gada maijam. Lai piedalītos programmā, nepieciešams līdzfinansējums un ārzemju sadarbības partneris Leonardo da Vinci programmas dalībvalstī.

Konkursa rezultāti un apstiprināto projektu saraksts būs zināms aprīļa sākumā, kad to apstiprinās programmas Leonardo da Vinci padome. Pašlaik PIAA Leonardo da Vinci daļa veic projektu administratīvo pārbaudi, pēc kuras Leonardo da Vinci padomes nominēti eksperti veiks projektu kvalitatīvo vērtēšanu. 

Programmas stratēģiskās prioritātes mobilitātes projektiem 2006. gadam ir Eiropas darba tirgus attīstība un Eiropas izglītības un apmācības sistēmas pārveide, modernizācija un pielāgošana. 

Leonardo da Vinci programmā kopš 2000.gada apstiprināti 414 prakses un pieredzes apmaiņas projekti par 3,7 miljoniem eiro. Tajos piedalījušies vairāk nekā 2500 dalībnieku no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un dažādām organizācijām.

PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Vimba

Tālr: 7358446; e-pasts: elina.vimba@piaa.gov.lv