Latviete saņēmusi starptautisko Leonardo da Vinci vēstnieka titulu

11.05.2006

Vakar, 10.maijā Grācā, Austrijā svinīgā ceremonijā Vidzemes Augstskolas studentu prakšu projekta dalībniece Anda Vaiče saņēma starptautisko Leonardo da Vinci atzinības rakstu un titulu „Leonardo da Vinci vēstnese Latvijā 2006".

Apbalvošana notika Eiropas Savienības profesionālās izglītības programmas Leonardo da Vinci mobilitātes projektu starptautiskās kvalitātes balvas „Quality in Mobility Award 2006" pasniegšanas ceremonijā. Pasākumā piedalījās apmēram 300 aicināto viesu no Eiropas Komisijas, Leonardo da Vinci programmas nacionālajām aģentūrām un ministrijām, kā arī projektu īstenotāji un dalībnieki.

šis ir pirmais gads, kad līdztekus kvalitatīvākajiem mobilitātes jeb prakšu un pieredzes apmaiņas projektiem izvirza un apbalvo arī veiksmīgākos projektu dalībniekus, kas ar saviem veiksmes stāstiem ir pretendējuši uz Leonardo da Vinci vēstnieka titulu.

Leonardo da Vinci programmas mobilitātes projektos līdz šim ir piedalījušies 65 000 dalībnieku no 31 programmā iesaistītajām valstīm. Vēstnieka titulam Nacionālās aģentūras bija izvirzījušas 21 pārstāvi no 20 Eiropas valstīm.

Vēstnieki Leonardo da Vinci dalībvalstīs izvirzīti, lai ar saviem stāstiem par pieredzi, individuālo guvumu un iespaidiem, kas gūti, piedaloties pieredzes un apmaiņas projektā, popularizētu Leonardo da Vinci programmu, pievērstu tai sabiedrības uzmanību un veicinātu jaunu uzņēmumu iesaistīšanos projektu izstrādē un īstenošanā.

Kvalitātes balvai projektu kategorijā bija izvirzi 24 projekti piecās nominācijas: sākotnējās profesionālās apmācības projekts, projekts jauno strādnieku un mācību iestāžu beidzēju mobilitātei, projekts studentu mobilitātei, projekts skolotāju un darbaudzinātāju mobilitātei, uzņēmuma koordinēts vai īstenots projekts.

Uzvarētājs katrā kategorijā saņēma starptautisko kvalitātes balvu „Quality in Mobility Award 2006", savukārt pārējos nominētos projektus pasākumā prezentēja kā pozitīvos piemērus kvalitatīva prakses un pieredzes apmaiņas projekta īstenošanā.

Pirmo reizi Kvalitātes balvas piešķiršana notika 2005.gadā Oslo. šogad konkursu organizēja Austrijas Nacionālā aģentūra. Apbalvošanas ceremonija paredzēta kā ievads konferencei „Profesionālo mācību un augstākās izglītības kvalitāte" („Quality in Vocational Training ang Higher Education"), kurā piedalīsies izglītības eksperti no visām Eiropas valstīm. 

Leonardo da Vinci programmā kopš 2000.gada Latvijā apstiprināti 526 prakses un pieredzes apmaiņas projekti par 4,8 miljoniem eiro. Tajos piedalījušies gandrīz 3000 dalībnieki no profesionālās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un dažādām organizācijām.

ES profesionālās izglītības programma Leonardo da Vinci Latvijā darbojas kopš 1998.gada. Tās galvenais uzdevums ir ar starptautiskās sadarbības projektu palīdzību uzlabot profesiju apguves kvalitāti, veicināt inovācijas un pastiprināt Eiropas dimensiju profesionālās izglītības sistēmā un metodēs. Programma Leonardo da Vinci dod iespēju iegūt darba un dzīves pieredzi citā valstī, paplašināt cilvēka redzesloku, veicināt intelektuālo attīstību un celt vispārējo profesionālo zināšanu līmeni.

Papildinformācija:

Elīna Vimba, PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 7358446; mob. tālr.: 6789874
e-pasts: elina.vimba@piaa.gov.lv