Saņemti projektu pieteikumi Eiropas Sociālā fonda atbalstam pieaugušo tālākizglītībai

26.09.2005

Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) atklātā konkursā ir saņēmusi 111 projektu pieteikumus Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs".

Projektus varēja pieteikt izglītības iestādes, izglītības atbalsta iestādes, valsts un pašvaldību iestādes, nevalstiskās organizācijas, sociālo partneru organizācijas un profesionālās asociācijas.

Kopējais pieejamais finansējums aktivitātes ieviešanai ir 1 862 000 LVL. ESF finansējums ir 75% no projekta kopējām izmaksām, bet 25% veido nacionālais vai privātais finansējums. Projektu ilgums ir 4 - 12 mēneši, viena projekta minimālā summa - 2500, bet maksimālā summa - 50 000 LVL

ESF atbalsts šajā aktivitātē ir tālākizglītības iespēju paplašināšanai ekonomikai svarīgās nozarēs pieaugušajiem, reģionālu tālākizglītības sadarbības tīklu attīstīšanai, kā arī tālākizglītības iespēju nodrošināšanai valsts sektorā strādājošajiem un Eiropas Savienības struktūrfondu projektu pieteicējiem. Varēja pieteikt projektus, kas Latvijas ekonomikas attīstībai svarīgās nozarēs īsteno jaunu profesionālās tālākizglītības programmu, kursu un moduļu, arī tālmācības un e-apmācības programmu izstrādi un aprobāciju. Projektos varēja paredzēt tālākizglītības nodrošināšanu valsts sektorā strādājošajiem, kā arī ES struktūrfondu projektu pieteicējiem un projektu vadītājiem. Projektos obligāti jābūt iesaistītiem partneriem.

Atklātu konkursu projektu pieteikumiem PIAA kā struktūrfondu ieviešanas otrā līmeņa starpniekinstitūcija izsludināja 2005. gada 1. jūlijā. Projektus varēja iesniegt līdz 15. septembrim.

Papildu informācijai:

Inita Blačforda
PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 7814326
E-pasts: inita.blacforda@piaa.gov.lv