ESF nacionālās programmas ietvaros izstrādās un ieviesīs mūžizglītības stratēģiju

01.08.2005

Šodien Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) sāk līgumu parakstīšanu ar septiņu projektu pieteicējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas „Mūžizglītības stratēģijas izstrāde un ieviešana" īstenošanu.

Nacionālo programmu īstenos, lai nodrošinātu vienotas konceptuālas pieejas izveidi izglītībai mūža garumā, palīdzot katram reģionam atsevišķi un valstī kopumā apzināt esošos izglītības resursus un noteikt vēlamos attīstības virzienus.

Nacionālā programma paredz izstrādāt mūžizglītības stratēģiju, kas definēs mūžizglītības mērķus un uzdevumus līdz 2010. gadam, kā arī atbildības sadali tās īstenošanā starp valsti un pašvaldībām, privāto sektoru, sociālajiem partneriem un indivīdu. Mūžizglītības stratēģijas izstrādi kā vienu no septiņiem nacionālās programmas projektiem īstenos Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība sadarbībā ar pašvaldību pārstāvjiem, augstskolām, sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem un citiem ekspertiem.

Katrā plānošanas reģionā un Rīgā notiks sešu līdzīga veida projektu īstenošana reģionālās atbalsta sistēmas veidošanai un kapacitātes stiprināšanai mūžizglītības stratēģijas ieviešanā. Projektus īstenos Latgales reģiona attīstības aģentūra, Zemgales plānošanas reģiona attīstības aģentūra, Rīgas reģiona attīstības aģentūra, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Vidzemes attīstības aģentūra un Kurzemes reģiona attīstības aģentūra.

Nacionālā programma paredz reģionos izveidot mūžiglītības sadarbības tīklus. Projekti nodrošinās sadarbību starp izglītības iestādēm, pieaugušo izglītības centriem, pašvaldību vadītājiem, darba devējiem un darba ņēmēju arodbiedrībām, lai veicinātu izglītības pieejamību un kvalitāti reģionos.

Pieejamais finansējums nacionālās programmas ieviešanai ir 665 000 lati. No tiem 75 % jeb 498 750 lati ir ESF finansējums, bet 25 % jeb 166 250 lati - valsts budžeta līdzekļi.

Laikā no 2004. - 2006. gadam izglītības nozare no Eiropas Sociālā fonda varēs saņemt 45,2 miljonus latu. Finansējumu apgūs deviņu atklāto projektu konkursu ietvaros un septiņās nacionālajās programmās.

PIAA funkcijas kā struktūrfondu apguves 2. līmeņa starpniekinstitūcijai ir uzraudzīt un kontrolēt projektu ieviešanu. Nacionālās programmas izpildes vispārējo uzraudzību veic IZM izveidota Uzraudzības padome.

Papildu informācijai:

Inita Blačforda
PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 7814326
E-pasts: inita.blacforda@piaa.gov.lv