Noslēgts līgums par ESF nacionālās programmas īstenošanu mācību kvalitātes uzlabošanai vidējā izglītībā

21.07.2005

Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir noslēgušas trīspušu līgumu ar Izglītības satura un eksaminācijas centru (ISEC) par Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas „Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā" projekta īstenošanu.

Nacionālā programma paredz vidējā izglītībā uzlabot mācību kvalitāti dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos. Īstenojot nacionālās programmas projektu, ISEC modernizēs mācību saturu matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā un dabaszinībās vidējā izglītībā, izstrādājot šo mācību priekšmetu standartus, kā arī mācību programmu paraugus. Projekta ietvaros sagatavos skolotāja atbalsta materiālus un pilnveidos dabaszinātņu un matemātikas skolotāju profesionālo kapacitāti darbā ar jauno mācību saturu un sagatavotajiem skolotāju atbalsta materiāliem.

Projekta īstenošanā mācību satura un skolotāju atbalsta materiālu aprobācijā plānots iesaistīt pilotskolas - vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, kas īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas matemātikas, dabaszinību un tehnikas apakšvirzienu, kā arī augstskolas, kas īsteno skolotāju profesionālās studiju programmas dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos, - Latvijas Universitāti, Daugavpils universitāti unLiepājas Pedagoģijas akadēmiju.

Nacionālās programmas projektu īstenos laikā no 2005. līdz 2008. gadam. Nacionālās programmas kopējās izmaksas ir 5 928 412 LVL.

Laikā no 2004. - 2006. gadam izglītības nozare no Eiropas Sociālā fonda varēs saņemt 45,2 miljonus latu. 61 % finansējuma tiks apgūts deviņu atklāto projektu konkursu ietvaros, 39 % - piecās nacionālajās programmās.

PIAA funkcijas kā struktūrfondu apguves 2. līmeņa starpniekinstitūcijai ir uzraudzīt un kontrolēt projektu ieviešanu. Nacionālās programmas izpildes vispārējo uzraudzību veic IZM izveidota Uzraudzības padome.

Papildu informācijai:

Inita Blačforda
PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 7814326
E-pasts: inita.blacforda@piaa.gov.lv