Izsludina projektu konkursu Eiropas Sociālā fonda atbalstam tālākizglītības iespēju paplašināšanu

01.07.2005

Šodien Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) izsludina atklātu konkursu projektu pieteikumiem Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs" (3.2.4.2.).

ESF atbalsts šajā aktivitātē ir vērsts uz tālākizglītības iespēju paplašināšanu ekonomikai svarīgās nozarēs pieaugušajiem, reģionālu tālākizglītības sadarbības tīklu attīstīšanu, kā arī tālākizglītības iespēju nodrošināšanu valsts sektorā strādājošajiem un Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu projektu pieteicējiem. Var pieteikt projektus, kas Latvijas ekonomikas attīstībai svarīgās nozarēs īsteno jaunu profesionālās tālākizglītības programmu, kursu un moduļu, arī tālmācības un e-apmācības programmu izstrādi un aprobāciju. Projektos var paredzēt tālākizglītības nodrošināšanu valsts sektorā strādājošajiem, kā arī ES struktūrfondu projektu pieteicējiem un projektu vadītājiem. ESF atbalsts paredzēts arī apmācību organizēšanai, kā arī reģionālu tālākizglītības kopprojektu un sadarbības mehānismu veidošanai un attīstībai. šīs aktivitātes projektos obligāti jābūt iesaistītiem partneriem.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2005. gada 15. septembris. Projektus var pieteikt izglītības iestādes, izglītības atbalsta iestādes, valsts un pašvaldību iestādes, nevalstiskās organizācijas, sociālo partneru organizācijas un profesionālās asociācijas.

Kopējais pieejamais finansējums aktivitātes ieviešanai ir 1 862 000 LVL. ESF finansējums ir 75% no projekta kopējām izmaksām, bet 25% veido nacionālais vai privātais finansējums. Projektu ilgums šajā aktivitātē ir 4 - 12 mēneši, viena projekta minimālā summa - 2500, bet maksimālā summa - 50 000 LVL.

 

PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste Inita Blačforda, tālr. 7814326