Slēdz līgumus ar ESF līdzfinansētu profesionālās orientācijas projektu īstenotājiem izglītības iestādēs

15.06.2005

Šodien Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) uzsāk līgumu slēgšanu ar apstiprināto projektu pieteicējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātes „Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs" projektu īstenošanu.

Līdz ar līgumu parakstīšanu savu darbību varēs uzsākt 72 Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināti projekti. To kopējās izmaksas ir 430 000 lati. Pieejamais finansējums aktivitātes ieviešanai ir 1 064 000 latu. No tiem 75 % ir ESF finansējums, bet 25 % - valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi. Projektu ilgums šajā aktivitātē ir līdz vienam gadam, maksimālā viena projekta summa - līdz 7000 LVL.

ESF aktivitātes „Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs" ietvaros atbalsta profesionālās orientācijas pasākumu organizēšanu izglītības iestādēs (piem., profesionālās orientācijas nedēļas skolās), darbojošos informatīvo centru tālāku attīstību, izglītības iestāžu mājas lapu izveidi, mācību ekskursijas un citas līdzīga rakstura aktivitātes.

Atklātu projektu konkursu ESF aktivitātē „Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs" PIAA izsludināja 2004. gadā un saņēma 117 projektu pieteikumus.

PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste Inita Blačforda, tālr. 7814326