Slēdz pirmos līgumus par ESF atklātu konkursu projektu īstenošanu izglītībā

03.05.2005

Šodien Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) sāk līgumu slēgšanu ar desmit apstiprināto projektu pieteicējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātes „Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana” projektu īstenošanu.

Līdz ar līguma parakstīšanu savu darbību varēs uzsākt desmit projekti: trīs projekti Jelgavā un Jelgavas rajonā, divi projekti Rīgā, Bauskas rajonā un Limbažos un viens Daugavpilī. šie ir pirmie līgumi ar ESF atklātu konkursu projektu pieteicējiem. Līdz šim līgumi par ESF projekta īstenošanu ir noslēgti ar septiņiem nacionālo programmu projektiem.

Pieejamais finansējums aktivitātes ieviešanai ir 419 308 lati. Apstiprināto projektu kopējās attiecināmās izmaksas aptver 382 633 latus. No tiem 80 % jeb 303 615 lati ir ESF finansējums, bet 78 856 lati - valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi.

Aktivitātē „Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana” ikviena Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona varēja pieteikt projektus, kas paredz izstrādāt un īstenot pedagoģiskās korekcijas vai izlīdzinošās izglītības programmas vai kursus. Projektu ilgums šajā aktivitātē ir līdz trīs gadiem, maksimālā viena projekta summa – līdz 65 000 LVL.

Projektu mērķgrupa šajā ESF aktivitātē ir jaunieši ar zemu pamatprasmju un zināšanu līmeni, kas priekšlaicīgi pametuši mācības skolā vai beiguši 9. klasi ar liecību, mācās speciālās izglītības vai sociālās korekcijas iestādē vai atrodas ieslodzījuma vietā. Projekta ietvaros pieļaujama programmas īstenošana, tajā iesaistīto pedagogu apmācība un atbilstīgu mācību metodisko materiālu sagatavošana, kā arī pasākumu īstenošana, kas veicina darba un sociālo prasmju uzlabošanu jauniešiem no nelabvēlīgām vai nabadzīgām ģimenēm.

Atklātu projektu konkursu ESF aktivitātē „Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana” PIAA izsludināja 2004. gadā un saņēma 48 projektu pieteikumus.

Lēmumu par projektu apstiprināšanu pēc to saskaņošanas ESF Vadības komitejā pieņem Izglītības un zinātnes ministrija. Pēc projektu apstiprināšanas līgumus ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju slēdz PIAA, kuras funkcijas kā struktūrfondu apguves 2. līmeņa starpniekinstitūcijai ir uzraudzīt un kontrolēt projektu ieviešanu.

Papildu informācijai:

Inita Blačforda
PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 7814326
E-pasts: inita.blacforda@piaa.gov.lv