Labākie mobilitātes projekti Eiropā saņems Leonardo da Vinci kvalitātes balvu

25.01.2005

Šodien Norvēģijā,Oslo, pirmo reizi notiks Eiropas Savienības profesionālās izglītības programmas Leonardo da Vinci kvalitātes balvas pasniegšanas ceremonija Eiropas labākajiem prakses un pieredzes apmaiņas jeb mobilitātes projektiem profesionālajā izglītībā.

Kvalitātes balvas konkursam trīsdesmit viena ES programmas Leonardo da Vinci valsts iesniedza 70 projektus, kurus vērtēja 16 eksperti no dažādām ES valstīm. Balvu saņems četri labākie Leonardo da Vinci mobilitātes projekti Eiropā.

Profesionālās izglītības attīstības aģentūras ES programmas Leonardo da Vinci daļa no Latvijas starptautiskajam konkursam izvirzīja divus projektus - nacionālās kvalitātes balvas „Spārni 2004" konkursa augstāko vērtējumu ieguvējus: SIA „Valmieras tipogrāfija LAPA" 2001.gada projektu „Jaunāko poligrāfijas tehnoloģiju un darba organizācijas formu apguve Zviedrijā" un Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāles 2001. gada projektu „Uzņēmējdarbības, netradicionālās lauksaimniecības un amatniecības attīstība Latgalē - bezdarbnieku integrācija darba tirgū".

Vienlaikus ar balvu pasniegšanas Oslo notiks arī mobilitātes kvalitātes jautājumiem veltīta konference. Tajā aktualizēta mobilitātes nozīme darbaspēka un nozaru attīstībā, kā arī valorizācijas jeb projektu rezultātu ietekmes sasaiste ar kvalitāti mobilitātē. Lai izplatītu labāko pieredzi un novērtētu tās ietekmi uz darbaspēka attīstību, ir veiktas iestrādes valorizācijas pasākumu nodrošināšanai mobilitātē.

Leonardo da Vinci programmā kopš 2000. gada apstiprināti 322 prakses un pieredzes apmaiņas projekti par 2,7 miljoniem eiro. Tajos piedalījušies gandrīz 2000 dalībnieki no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un dažādām organizācijām.

Decembrī Leonardo da Vinci balvas pasniedza otram programmas projektu veidam - pilotprojektiem jeb profesionālās izglītības kvalitātes un inovāciju attīstīšanas projektiem, kuri paredz jaunu izglītības programmu, mācību un metodisko līdzekļu un mācību formu izstrādi. No 31 Eiropas valsts konkursam bija iesūtīti 165 projekti. Balvu saņēma Lielbritānijas, Beļģijas un Norvēģijas projekti. Latvijas projekts „Bijušo jūras karaspēka un zvejas flotes virsnieku pārkvalificēšanās", ko sadarbībā ar partneriem Kiprā, Lielbritānijā un Vācijā izstrādāja kuģu ekipāžu komplektēšanas un kuģniecības birojs šulte grupa, iekļuva labāko 32 projektu skaitā.

Profesionālās izglītības attīstības aģentūras sabiedrisko attiecību speciāliste Inita Blačforda