Divi Latvijas pētnieki saņem Šveices stipendijas

16.04.2012

Šveices Stipendiju fonds, kas atbalsta doktorantūras studentu un jauno zinātnieku pētījumu veikšanu Šveices zinātniskajās institūcijās, no pieciem Latvijas iesniegtajiem projektiem šogad finansēs divus, piešķirot tiem 170 000 CHF (96 000 LVL), kas segs pētnieku - Ilgas Kokorītes un Iļjas Feščenko - atalgojumu un ceļa izdevumus.

Ilga Kokorīte no Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes vides zinātnes nodaļas gadu Šveicē pētīs, kā piemērot jaunu sensoru tehnoloģiju, lai analizētu ūdens nogulšņu apmaiņas procesus. Savukārt Iļja Feščenko no Fizikas un matemātikas fakultātes 12 mēnešus pavadīs Frīburgas Universitātē, lai pētītu, cik saskaņoti darbojas atomi, uz kuriem iedarbojas ar polarizēti modulētu lāzera gaismu.

Stipendijas jaunajiem pētniekiem piešķīra Šveices Stipendiju fonds, kopā apstiprinot 58 projektus par summu 4,8 miljoni Šveices franku. Finansējumu saņēma 2 Latvijas projekti, 21 Čehijas, 3 Igaunijas, 21 Polijas, 4 Bulgārijas un 7 Rumānijas.

„Šāda zinātniska sadarbība starp Latviju un Šveici ne tikai paaugstina Latvijas pētnieku zinātnisko kapacitāti, bet arī veicina ilgtspējīgu partnerību un jaunu pētījumu izstrādi,” atzīst Larisa Vaļte, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vadītāja.

Kopā konkursā piedalījās 171 projekts, kurus izvērtēja pieredzējuši eksperti, īpaši pievēršot uzmanību to zinātniskajai kvalitātei. Neskatoties uz to, ka konkursā varēja iesniegt projektus visās zinātniskajās disciplīnās, lielākoties projekti pārstāvēja bioloģijas, ķīmijas, fizikas un vides zinātnes jomas.

Nākamais konkurss, kurā piedalīsies Latvija, norisināsies no 01.09.2012 līdz 01.11.2012.

Stipendiju fonds ir daļa no Šveices finansiālā ieguldījuma jaunajās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs. Latvija ir viena no desmit ES valstīm, kas piedalās šajā programmā.

Šveices Stipendiju fonda koordinējošā institūcija Latvijā ir VIAA. Vairāk informācijas www.viaa.gov.lv.

Papildu informācija:
Linda Lietaviete,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67359076, 29480589
e-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv