Saņemti 77 projektu pieteikumi Eiropas Sociālā fonda līdzekļu apgūšanai izglītībā

26.08.2004

Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) ir saņēmusi 77 projektu pieteikumus pirmajiem atklātajiem konkursiem Eiropas Sociālā fonda līdzekļu apgūšanai izglītībā. Šī gada 19. jūlijā izsludinātie atklātie konkursi projektu pieteikumiem  Eiropas Sociālā fonda aktivitātēm „Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana" un „Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā" noslēdzās 20. augustā.

No 77 iesniegtajiem pieteikumiem 49 projekti saņemti ESF aktivitātē "Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana", 28 projektu pieteikumi pretendē uz ESF finansējumu aktivitātē „Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā".

Plašāk  par pirmo atklāto konkursu rezultātiem PIAA informēs preses konferencē, kas 2. septembrī plkst. 10.30 notiks Izglītības un zinātnes ministrijas Apspriežu zālē.

Kā jau ziņots, projektus varēja pieteikt ikviena Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona. Minēto aktivitāšu ietvaros ESF finansējums ir 80% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, bet 20% veido nacionālais vai privātais finansējums.

Aktivitātes „Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana" ietvaros varēja pieteikt projektus, kas paredz izstrādāt un īstenot pedagoģiskās korekcijas vai izlīdzinošās izglītības programmas vai kursus. Projektu  ilgums šajā aktivitātē ir līdz trīs gadiem, maksimālā viena projekta summa - līdz 65 000 LVL. Aktivitātes „Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā" ietvaros atbalstīs projektus un pasākumus atbalstošas mācību vides radīšanai jauniešu ar speciālām vajadzībām integrācijai izglītības sistēmā. Šajā aktivitātē projektu ilgums ir līdz diviem gadiem ar maksimālo viena projekta summu līdz 50 000 LVL.

PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste Inita Blačforda, mob. tālr. 9144193