Informēs par projektu pieteikumu sagatavošanu ESF līdzekļiem izglītībā

29.07.2004

Šodien Rātsnamā Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) rīko  informatīvu semināru par projektu pieteikumu sagatavošanu izsludinātajiem atklātajiem konkursiem Eiropas Sociālā fonda aktivitātēm "Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana" un "Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā". Seminārā piedalās 92 pārstāvji no dažādām izglītības iestādēm, pašvaldību institūcijām, kā arī sabiedriskām un nevalstiskām organizācijām.

Aktivitātes „Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana" ietvaros var pieteikt projektus, kas paredz izstrādāt un īstenot pedagoģiskās korekcijas vai izlīdzinošās izglītības programmas vai kursus. Savukārt aktivitātes „Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā" ietvaros atbalstīs projektus un pasākumus atbalstošas mācību vides radīšanai jauniešu ar speciālām vajadzībām integrācijai izglītības sistēmā.

Atklātos konkursus projektu pieteikumiem Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitāšu „Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana" un „Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā" ietvaros Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) izsludināja šī gada 19.jūlijā. Projektus var pieteikt ikviena Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2004. gada 20. augusts. Minēto aktivitāšu ietvaros ESF finansējums ir 80% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, bet 20% veido nacionālais vai privātais finansējums.

PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste Inita Blačforda, mob. tālr.  9144193