Konferencē izvērtēs Eiropas vienotās izglītības telpas izveides progresu

16.05.2012

Ceturtdien, 17.maijā, no plkst. 9:00 līdz 16:30 Tallink Hotel Riga, Elizabetes ielā 24, vienkopus pulcēsies augstākās izglītības jomas eksperti, lai konferencē „Erasmus programma un Boloņas process – to loma izglītības internacionalizācijā” izvērtētu Erasmus programmas nozīmi, diskutētu par jau sasniegto Eiropas vienotās augstākās izglītības telpas attīstībā, kā arī par izvirzītajiem uzdevumiem 2012.-2015.gadam.

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīkotā konference veltīta Erasmus programmas 25.gadadienai un Boloņas procesa aktualitātēm (pēc Boloņas procesa izglītības ministru konferences Bukarestē 2012.gada aprīlī). Pieaicinātie augstākās izglītības jomas eksperti informēs par nozīmīgiem jautājumiem augstākajā izglītībā, piemēram, Boloņas procesa un Erasmus programmas nozīmi augstākās izglītības internacionalizācijā, kopīgo studiju programmu un Erasmus programmas mācībspēku mobilitātes ietekmi uz augstākās izglītības kvalitāti, mājas lapas ārvalstu studentiem Study in Latvia ieguldījumu izglītības internacionalizācijā.

Konferencē piedalīsies pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Rektoru padomes, Augstākās izglītības padomes, Akadēmiskā informācijas centra, Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra, Studiju un zinātnes administrācijas, Latvijas Studentu apvienības, VIAA, augstskolu rektori/prorektori, koledžu direktori, augstskolu un koledžu Erasmus programmas koordinatori, kā arī Boloņas procesa eksperti.

„Konference ar tik plašu augstākās izglītības jomas ekspertu piedalīšanos notiek, lai izvērtētu gan Erasmus programmas, gan Boloņas procesa lomu izglītības internacionalizācijā, kas izvirzīta arī kā viena no Latvijas augstākās izglītības attīstības prioritātēm. Īpaši nozīmīgi tas ir šī brīža izglītības reformu kontekstā, kā arī jaunās Eiropas Savienības (ES) izglītības programmas „Erasmus for All” (2014–2020) sagatavošanas procesā,” atzīmē Ennata Kivriņa, VIAA ES Mūžizglītības programmas departamenta direktore.

Vienlaikus konferencē būs aplūkojams interaktīvais stends „Erasmus vēstnieki”, kas tapis par godu Erasmus 25.gadadienai. Stends oriģinālā, vizuāli pievilcīgā un viegli uztveramā veidā atspoguļo studentu, pasniedzēju un augstskolu personāla pieredžu stāstus, studējot, mācoties un gūstot pieredzi dažādās Eiropas valstīs Erasmus apmaiņas programmas ietvaros. Savukārt konferences noslēgumā VIAA apbalvos Erasmus pieredzes stāstu, foto, video konkursa „ES. Es pats. Un ERASMUS” laureātus.

Konference notiek par godu Erasmus 25.gadadienai, ko šogad gan ar starptautiska, gan nacionāla mēroga pasākumiem atzīmē visā Eiropā. Latvijā svinības aizsākās 27.martā un vēl šī gada ietvaros ieplānoti debašu turnīri vidusskolēniem, informatīvā stenda „Erasmus vēstnieki” ceļojums pa Latviju, 3D ielu zīmējumi Rīgas ielās „Erasmus maršruts”, piedzīvojumu sacensības „Erasmus nakts”. Vairāk informācijas www.viaa.gov.lv sadaļā „Erasmus”.

Pielikumā konferences darba kārtība: 17_maijs_darba_kartiba.pdf?d=files/news/15028/17_maijs_darba_kartiba.pdf

Papildu informācija:
Līga Ivanova
„Eko Media” projektu vadītāja
Tālr.: 26464686
E-pasts: liga@ekomedia.lv

Linda Lietaviete
VIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67359076, 29480589
E-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv