Konkursam par mācību līdzekļu digitalizāciju piešķir 300 000 latu

05.07.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina projektu konkursu inovāciju īstenošanai izglītībā, aicinot izglītības iestādes, pašvaldību izglītības pārvaldes, biedrības, nodibinājumus un pedagogu asociācijas iesniegt idejas elektronisko mācību materiālu izstrādei, kā arī veikt šo materiālu izstrādi. Kopējais projektu konkursam pieejamais finansējums ir 300 000 latu.

Lai veicinātu inovāciju īstenošanu izglītībā, mācībspēku attīstību un jaunu zināšanu iegūšanu darbā ar jaunākajām tehnoloģijām un iekārtām, kas izmantojamas mācību procesā, 2012.gada konkursam var pieteikties un projektus izstrādāt izglītības iestādes, kas īsteno vispārējās, interešu vai profesionālās izglītības programmas; pašvaldību izglītības pārvaldes; biedrības un nodibinājumi ar ne mazāk kā 2 gadu pieredzi izglītības jomā.

Konkursā VIAA atbalstīs šādas prioritātes:

  1. elektronisko mācību materiālu izstrāde, kurā plānots ieguldīt līdz 15 000 latu,
  2. meti/idejas elektronisko mācību materiālu izstrādei (finansējums līdz 5 000 latu).

Būtiski ievērot noteiktās apakšprioritātes:

  • elektronisko mācību līdzekļu izstrāde vai mets/ideja pirmsskolas un sākumskolas izglītības programmu īstenošanai;
  • elektronisko mācību līdzekļu izstrāde vai mets/ideja vispārējās vidējās izglītības sociālo zinātņu un mākslu jomu mācību priekšmetos; 
  • integrēto mācību līdzekļu izstrāde vai mets/ideja, tajā skaitā satura un valodas integrētai mācīšanai.

„Vēlos vērst uzmanību uz to, ka projekta aktivitātēm jābūt tādām, lai nodrošinātu mūsdienīgu pieeju zināšanu un prasmju apguvē un lai projekta rezultātā taptu idejas/meti vai gatavi mācību līdzekļi, kas būtu skolēniem aktuāli, saistoši un interesanti. Aicinām aktīvi iesaistīties tieši prioritātē – „elektronisko mācību līdzekļu izstrāde”, jo mācību materiāli, kas taps projekta ietvaros, būs izmantojami un integrējami mācību programmās un pieejami visiem interesentiem,” atzīst Gunta Tralmaka, VIAA Vadības un ārējās sadarbības departamenta direktore.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2012.gada 31.jūlijs. To administratīvo vērtēšanu veiks VIAA speciālists, savukārt kvalitatīvo vērtēšanu - īpaša komisija, kuru veidos divi VIAA un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji un viens Valsts izglītības satura centra pārstāvis. Nepieciešamības gadījumā tiks pieaicināti citi eksperti. Projekti būs izvērtēti un finansējuma saņēmēji būs zināmi līdz septembrim, bet projektu īstenošanai jānoslēdzas līdz 16.novembrim.

Šādu konkursu VIAA izsludina, lai visi tajā tapušie mācību līdzekļi būtu publisks īpašums un lai tie nenonāktu kāda viena uzņēmēja autortiesību lokā. Tas ļautu samazināt vecāku, valsts un pašvaldību izdevumus mācību grāmatu iegādei.

Konkursa prioritātes un projektu iesniedzēji noteikti saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministra R.Ķīļa 2012.gada 14.jūnija rīkojumu Nr. 201 „Par projektu konkursa inovāciju īstenošanai izglītībā 2012.gadam organizēšanu” un 2012.gada 5.jūlija rīkojuma Nr.228 „Grozījums Izglītības un zinātnes ministrijas 2012.gada 14.jūnija rīkojumā Nr.201 „Par projektu konkursa inovāciju īstenošanai izglītībā 2012.gadam organizēšanu””.

Iesnieguma veidlapa, konkursa nolikums un cita dokumentācija pieejama VIAA mājas lapas www.viaa.gov.lv sadaļā „Izglītības inovācijas projekti”.


Papildu informācija:
Linda Lietaviete,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67359076, 29480589
e-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv