Septiņās Latvijas augstskolās lekcijas lasīs Šveices pētnieki

01.11.2012

Pirmo reizi septiņās Latvijas augstskolās 2012./2013.a.g. lekcijas lasīs Šveices pētnieki. Augstskolas šo iespēju ieguva, piedaloties Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” konkursā.

Pirmajā konkursa kārtā, ko VIAA izsludināja 2012. gada martā, tika iesniegti un apstiprināti 9 apakšprojekti ar kopējo finansējumu 20 130 CHF (11 313 LVL). Līdz ar to lekcijas pie Šveices pētniekiem būs gan eksakto, gan mākslas jomu studentiem šādās augstskolās: Ventspils augstskola, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, SIA „Biznesa augstskola Turība" un Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

„Lai arī uzskatām, ka pirmajā konkursa kārtā ir iesniegts neliels apakšprojektu skaits, mēs priecājamies par to kvalitāti. Ceram, ka Latvijas augstskolas un zinātniskie institūti arvien aktīvāk attīstīs sadarbību ar Šveices kolēģiem un veidos kopīgus projektus, no kuriem ieguvums būs abām pusēm,” pauž Liene Gailīte, VIAA Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vecākā projektu vadītāja.

Šobrīd turpinās pieteikšanās septembrī izsludinātajam grantu shēmas 2. kārtas konkursam. Vēl līdz 5. novembrim akreditētas Latvijas augstskolas un zinātniskās institūcijas VIAA var iesniegt projektus finansējuma saņemšanai, lai uzaicinātu Šveices pētniekus atsevišķu lekciju, lekciju kursu pasniegšanai vai pieredzes apmaiņu īstenošanai augstākajā izglītībā vai zinātniskajā darbā.

Viena projekta finansējums ir no 1505,00 CHF (846,00 LVL) līdz 11 680,00 CHF (6 566,00 LVL). Stipendijā ir iekļauta pētnieka dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) un ceļa izdevumi.

Grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklātais konkurss paredzēts, lai attīstītu un paaugstinātu Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju potenciālu, veicinātu ilgtspējīgu sadarbību starp Latvijas un Šveices augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām. Grantu shēmas īstenošanā VIAA veic ieviešanas iestādes funkcijas. Papildu informācija par 1. un 2. kārtas konkursu pieejama www.viaa.gov.lv sadaļā „Šveices sadarbības programma – Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā”.


Papildu informācija:
Linda Lietaviete,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67359076, 29480589
e-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv