Latvijas jaunie zinātnieki var pieteikties Šveices Stipendiju fonda konkursam

11.01.2013

Līdz 2013.gada 1.aprīlim Latvijas doktoranti un jaunie zinātnieki var pieteikties Šveices Stipendiju fonda konkursā, lai sava doktorantūras vai pēcdoktorantūras darba ietvaros izstrādātu augstas kvalitātes pētījumus Šveicē.

Doktorantūras studenti konkursā var piedalīties ne ātrāk kā vienu gadu pēc maģistra grāda, bet jaunie zinātnieki - ne vēlāk kā piecus gadus pēc doktora grāda iegūšanas. Pieteikties var Latvijas dalībtiesīgo institūciju sarakstā iekļautās 18 Latvijas augstskolas un 125 zinātniskie institūti.

Rīgas Tehniskās universitātes students Jānis Justs stāsta par savu pieredzi, veicot daļu sava pētījuma Šveicē: „Tā man bija vērtīga pieredze, strādājot starptautiskā vidē, apgūstot jaunu iekārtu un pētījumu metodoloģijas pielietošanu. Iesākto sadarbību ar Šveices partneriem turpinām, un šobrīd top trīs publikācijas par mana darba tēmu, kas tiks iesniegtas zinātniskajam žurnālam. Turklāt arī pieteikšanās procedūra nebija sarežģīta. Projektu rakstīju kopā ar profesoru no Šveices, kas neskatoties uz to, ka pirmo reizi viņu uzrunāju interneta vidē, bija atvērts sadarbībai.”

Šveices stipendiju fonds sedz doktoranta, jaunā zinātnieka izdevumus, kas ir saistīti ar stipendiāta uzturēšanos Šveicē. Savukārt pētījuma vadītājiem no Latvijas tiek segtas īstermiņa vizīšu izmaksas, kuru laikā būs iespēja tikties visai pētījuma komandai.

Stipendiju apjomu nosaka tās veids un Šveicē pavadītais laiks. Doktorantiem stipendiju var piešķirt no 6 līdz 24 mēnešiem, jaunajiem zinātniekiem – no 6 līdz 18 mēnešiem, savukārt pētījuma vadītājiem no Latvijas – pieredzes apmaiņas vizītei līdz piecām dienām. Aptuvenais stipendijas apjoms:

  • doktorantūras studentiem 2400 - 2600 LVL mēnesī;
  • jaunajiem zinātniekiem ap 3900 LVL mēnesī;
  • pētījuma vadītājiem no Latvijas ap 1462 LVL par vizīti.

Konkursu divas reizes gadā izsludina Šveices Stipendiju fonda ieviešanas starpniekinstitūcija CRUS (the Rectors’ Conference of the Swiss Universities), savukārt koordinējošā institūcija Latvijā ir Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Interesenti ir aicināti apmeklēt informatīvos seminārus par programmu un pieteikšanās kārtību. Pirmais no tiem notiks šī gada 5. februārī. Plašāka informācija par gaidāmajiem semināriem, Šveices partneru meklēšanu un pieteikšanās procedūru pieejama www.viaa.gov.lv.

Šveices Stipendiju fonds ir daļa no Latvijas-Šveices sadarbības programmas, kas sniedz finansiālu ieguldījumu jaunajās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, lai paaugstinātu Latvijas pētnieku zinātnisko kapacitāti un veicinātu ilgtspējīgu zinātnisko sadarbību starp Latviju un Šveici. Latvija ir viena no desmit ES valstīm, kas piedalās šajā programmā.

Papildu informācija:
Dace Zaldāte,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
vecākā informācijas speciāliste
Tālr.: 67201170, 29207373
E-pasts: dace.zaldate@viaa.gov.lv