Publiskoti VIAA Izglītības inovāciju projektu ietvaros izstrādātie digitālie mācību materiāli

23.01.2013

Šodien, 23.janvārī, portālā skolas.lv ir publiskoti 20 Izglītības inovāciju projektu (IIP) ietvaros izstrādātie digitālie mācību materiāli. Tie veicinās informācijas tehnoloģiju izmantojumu Latvijas vispārizglītojošās skolās. Materiālus veidoja izglītības iestāžu, biedrību un nodibinājumu, kā arī pašvaldības iestāžu pārstāvji, kas ieguva finansējumu Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludinātajā IIP konkursā.

Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Ditas Traidās: „Izskatot projektu rezultātus, jāatzīst, ka izvēlētais atbalsta mērķis uzrunāt skolas un pedagogus īstenot savas inovatīvās idejas un priekšstatus par mācību vielas apguvi ir sevi pilnībā attaisnojis. Ir iegūti vērtīgi elektroniski un interaktīvi mācību moduļi, mācību līdzekļu kopas, uzdevumi un nodarbību komplekti, kas balstīti uz reālo skolotāju darba pieredzi un skolēnu vajadzībām. Ieguvums ir arī tas, ka izstrādāto materiālu izmantošanai skolā vai mājās nepieciešams vien interneta pieslēgums un dators.”

Materiāli ir tapuši kā sociālajām, tā eksaktajām zinātnēm, turklāt vairāki no tiem ir paredzēti integrētai mācību priekšmetu apguvei. Materiāli ietver video lekcijas, filmas un dažādus interaktīvus zināšanu pārbaužu un prasmju attīstošus uzdevumus. Piemēram, Elektronisko mācību līdzekļu kvalitātes asociācijas izveidotais mācību līdzeklis „Britu mākslas mūsdienu demokrātiskās izpausmes – ielu māksla un grafiti” sniedz iespēju caur jauniešiem aktuālu un vizuāli pievilcīgu mākslas formu apgūt angļu valodu, izprast mākslu un izzināt zīmējumu tapšanas procesu. Rīgas 84.vidusskolas izveidotais mācību līdzeklis „Pirmie interaktīvie soļi sākumskolā” dod iespējas sākumskolas skolēniem matemātikā, dabaszinībās un latviešu valodā uzdoto, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, apgūt gan patstāvīgi, gan kopā ar vecākiem. Ar visu projektu aprakstiem un anotācijām var iepazīties VIAA mājas lapas www.viaa.gov.lv sadaļā „Izglītības inovācijas projekti”.

Visi izstrādātie materiāli ir  pieejami portālā skolas.lv un ir izmantojami uz jebkura datora, kam ir interneta pieslēgums. Materiālus var izmantot gan mācību procesā uz skolas datoriem un interaktīvās tāfeles, gan mājās uz personīgajiem datoriem. Materiālus varēs lietot bērni, skolotāji un citi lietotāji, kam ir lietotāju konti skolas.lv un e-klase portālos.
 
IIP rezultātu dzīvē ieviest palīdzēs arī Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) skolu informatizācijas projekts, kas tuvojas noslēgumam. Tā ietvaros 114 pašvaldību 757 vispārizglītojošajās un profesionālajās skolās ir uzstādīti 11 000 stacionāro un portatīvo datoru, kā arī 451 multimediju komplekts.

Pavisam VIAA izsludinātajā inovāciju projektu konkursā kopā saņēma 200 pieteikumu, no kuriem tika īstenoti 20 projektu. Kopējais finansējums konkursam bija 300 000 LVL valsts budžeta līdzekļu, no kuriem izlietots ir 226 366.47 LVL.

Papildu informācija:
Madara Vorotinska,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
vecākā informācijas speciāliste
Tālrunis: 67854763
E-pasts: madara.vorotinska@viaa.gov.lv