Augstskolas un koledžas piedāvā 16 jaunas studiju programmas

24.05.2013

2013./2014. studiju gadā topošajiem studentiem augstskolas un koledžas piedāvā mācīties 16 jaunās studiju programmās, liecina NIID.LV rīcībā esošā informācija par augstskolu plāniem. Uzņemšana notiks arī divās jaunās koledžās - Viesnīcu biznesa koledžā un Novikontas Jūras koledžā.

Nākamajā studiju gadā jaunas programmas piedāvās desmit augstskolas un koledžas:
1.    Hotel School – Viesnīcu biznesa koledža (1),
2.    Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (1),
3.    Juridiskā koledža (2),
4.    Latvijas Kristīgā akadēmija (1),
5.    Latvijas Universitāte (1),
6.    Liepājas Universitāte (2),
7.    Novikontas Jūras koledža (2),
8.    Rēzeknes Augstskola (3),
9.    Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA) (1),
10.    Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) (2).

Kopumā studentiem būs pieejamas piecas jaunas 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, trīs profesionālā bakalaura programmas un astoņas profesionālā maģistra programmas.

Uzņemšana šovasar notiks divās jaunās koledžās. Hotel School – Viesnīcu biznesa koledža nesen ieguvusi koledžas statusu un izsludinājusi uzņemšanu 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Viesmīlības serviss”, kurā varēs iegūt viesnīcu pakalpojumu organizatora kvalifikāciju.

Novikontas Jūras koledža līdz šim darbojās kā jūrnieku mācību centrs. Tagad tas pārtapis par augstākās izglītības iestādi un piedāvā divas 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas: „Jūras transports” un „Kuģa mehāniķis”. 

Latvijas Universitāte pirmo reizi uzņems profesionālā bakalaura programmā „Radiogrāfija”. Radiogrāfers ir ārstniecības persona, kura veic diagnostiskās radioloģijas izmeklējumus ar jaunākās paaudzes digitālajām diagnostikas iekārtām un attēla reģistrācijas tehnoloģijām.

Liepājas Universitāte piedāvā iegūt mākslas fotogrāfa izglītību profesionālā bakalaura programmā. Tiem, kas vēlēsies iestāties šajā programmā, papildus augstiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos un gada vērtējumam kulturoloģijā un kultūras vēsturē būs jāgatavojas iestājpārbaudījumam – savu fotogrāfiju portfolio prezentācijai. Universitāte piedāvā arī profesionālā bakalaura studiju programmas „Tūrisma vadība un rekreācija” jaunas apakšprogrammas, kurās apgūt divas jaunas specialitātes: tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs un rekreācijas speciālists.

Rēzeknes Augstskola piedāvā trīs profesionālā maģistra programmas. Programmā „Reģionālistikas studijas: valodas un kultūras” plānots uzņemt ar humanitāro zinātņu bakalaura grādu filoloģijā, valodās (tulkošana), kā arī svešvalodu pedagoga izglītību ieguvušos. Profesionālā maģistra programma „Elektroniskā komercija” domāta tiem, kuri ieguvuši augstāko izglītību elektroniskajā komercijā, datorzinātnēs, IT nozarē, ekonomikā vai vadībzinātnēs. Savukārt profesionālā maģistra programmā „Dizains” aicināti iestāties tie, kuri ieguvuši bakalaura grādu mākslā, dizainā vai ražošanas tehnoloģijā.

RSU un RISEBA piedāvā profesionālā maģistra programmu „Veselības vadība”. Tajā varēs iegūt veselības vadības maģistra grādu un uzņēmuma iestāžu un vadītāja kvalifikāciju. Programmā var iestāties ar bakalaura grādu ekonomikas, finanšu, vadībzinību vai medicīnas jomā. RSU piedāvā arī profesionālā maģistra programmu „Veselības psiholoģija”, kurā var iestāties tikai tie, kas pabeiguši bakalaura vai profesionālā bakalaura studiju programmu psiholoģijā.

Latvijas Kristīgā akadēmija profesionālā maģistra programmā „Sociālās uzņēmējdarbības vadība” aicina iegūt maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā. Studiju programma apvieno sociālo darbu un sociālās uzņēmējdarbības principus un tehnoloģijas, kas ir vērstas uz sociālo mērķu sasniegšanu uzņēmējdarbībā.

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola profesionāla maģistra studiju programmai „Uzņēmējdarbības vadība” izveidojusi jaunu specializāciju „Biznesa vadības psiholoģija un pedagoģija”, kas sniedz praktiskās iemaņas indivīda zināšanu vadīšanā un veiksmīga biznesa organizācijā, balstoties uz pedagoģijas un psiholoģijas zinātņu jaunākajiem sasniegumiem.

Lai augstskolas varētu piedāvāt jaunu programmu, tās īstenošanai jāsaņem licence. Tā dod tiesības uzņemt programmā studentus. Vairākām augstskolām šobrīd programmas atrodas licencēšanas stadijā, taču plānots, ka līdz uzņemšanas sākumam licences varētu tikt iegūtas. Uzsākot īstenot programmas, tās iespējams sākt virzīt akreditācijai.

Vairāk par jaunajām programmām var uzzināt www.niid.lv. Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.LV) apkopo Latvijas vispārējās, profesionālās vidējās un augstākās izglītības iestāžu pakalpojumu piedāvājumu. NIID.LV darbību nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).


Papildu informācija:
Linda Lietaviete,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67854760, 29480589
e-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv