Doktoranti un jaunie zinātnieki var saņemt finansējumu pētījumiem Šveicē

02.09.2013

No 2. septembra līdz 1.novembrim Latvijas doktoranti un jaunie zinātnieki var pieteikties finansējumam no Šveices Stipendiju fonda, lai sava doktorantūras vai pēcdoktorantūras darba ietvaros izstrādātu augstas kvalitātes pētījumus Šveicē.

Doktorantūras studenti konkursā var piedalīties ne ātrāk kā vienu gadu pēc maģistra grāda, bet jaunie zinātnieki - ne vēlāk kā piecus gadus pēc doktora grāda iegūšanas. Latvijas dalībtiesīgo institūciju sarakstā ir iekļautas 19 Latvijas augstskolas un 76 zinātniskie institūti.

Stipendiju apjomu nosaka tās veids un Šveicē pavadītais laiks. Doktorantiem stipendiju var piešķirt no 6 līdz 24 mēnešiem, jaunajiem zinātniekiem – no 6 līdz 18 mēnešiem, savukārt pētījuma vadītājiem – pieredzes apmaiņas vizītei līdz piecām dienām. Aptuvenais stipendijas apjoms:

  • doktorantūras studentiem 2400 - 2600 Ls mēnesī;
  • jaunajiem zinātniekiem ap 3900 Ls mēnesī;
  • vienai apmaiņas vizītei ap 1462 Ls par vizīti.

Šveices stipendiju fonds sedz doktoranta, jaunā zinātnieka izdevumus, kas ir saistīti ar stipendiāta uzturēšanos Šveicē. Savukārt pētījuma vadītājiem tiek segtas īstermiņa vizīšu izmaksas, kuru laikā būs iespēja tikties visai pētījuma komandai.

Interesenti ir aicināti apmeklēt informatīvos seminārus par programmu un pieteikšanās kārtību 2013.gada 18.septembrī plkst.15.00 un 20.septembrī plkst.11.00 VIAA telpās Vaļņu ielā 1, 4.stāvā. Pieteikšanās semināriem elektroniski VIAA mājaslapā www.viaa.gov.lv.


Papildu informācija:
Madara Aldiņa,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
vecākā informācijas speciāliste
Tālr.: 67854763, 28328846
e-pasts: madara.aldina@gmail.com