Izsludināts „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" konkurss Latvijas augstskolām un zinātniskajām institūcijām

04.09.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklāto konkursu.

Visas akreditētās Latvijas augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, var pieteikties finansējuma saņemšanai, lai:

  • uzaicinātu Šveices pētniekus atsevišķu lekciju vai lekciju kursu pasniegšanai,
  • veicinātu pieredzes apmaiņu augstākajā izglītībā vai zinātniskajā darbībā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2014.gada 31.decembris vai līdz brīdim, kad ir izlietots grantu shēmas ietvaros pieejamais finansējums.
Šveices pētnieks var uzturēties Latvijā no piecām dienām līdz diviem mēnešiem. Līdz 2015.gadam Latvijai piešķirts CHF 528 411 (300 tūkst. LVL) liels finansējums.

Stipendijā ir iekļauta pētnieka dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) un ceļa izdevumi šādā apmērā:

  • dienas nauda 65 CHF (~38LVL);
  • viesnīcas izdevumi par nakti 120 CHF (~70 LVL);
  • ceļa izdevumi 700 CHF (~413 LVL).

Atklātā konkursa mērķis ir attīstīt Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju potenciālu, kā arī veicināt ilgtspējīgu sadarbību starp Latvijas un Šveices augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām.

Projektu pieteikumus administratīvi un kvalitatīvi vērtē VIAA izveidotā vērtēšanas komisija. Konkursa rezultāti tiek paziņoti četru mēnešu laikā pēc konkursa noslēguma. Grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” īstenošanā VIAA veic ieviešanas iestādes funkcijas.

Konkursa nolikums, iesnieguma veidlapa un papildu informācija pieejama VIAA mājas lapas www.viaa.gov.lv sadaļā „Šveices sadarbības programma – Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā”.

Interesenti ir aicināti apmeklēt informatīvos seminārus par programmu un pieteikšanās kārtību 2013.gada 18.septembrī plkst.14.00 un 20.septembrī plkst.10.00 VIAA telpās Vaļņu ielā 1, 4.stāvā. Pieteikšanās semināriem elektroniski, VIAA mājas lapā www.viaa.gov.lv.

Papildu informācija:
Madara Aldiņa,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
vecākā informācijas speciāliste
Tālr.: 67854763, 28328846
e-pasts: madara.aldina@gmail.com