Uzņem jauniešus ESF finansētās programmās

23.01.2014

Līdz februāra vidum Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajā ESF projektā 19 profesionālās izglītības iestādes organizē ziemas uzņemšanu 13 profesijās, lai gada laikā sagatavotu dažādu nozaru speciālistus. Mācības ir bez maksas, turklāt jauniešiem pieejama arī stipendija.

Jaunieši varēs apgūt galdnieka, pavāra, apdares darbu strādnieka, mazumtirdzniecības komercdarbinieka, konditora, autoatslēdznieka, istabeņa, māsas palīga, kokapstrādes iekārtu operatora, dārzkopja, lietveža, rokas lokmetinātāja vai aukļa profesiju.

Lai bez maksas apgūtu arodu, jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 25 gadiem, ar vidusskolas vai pamatskolas izglītību. Viņš var būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs, taču gadu pirms uzņemšanas nav saņēmis stipendiju citā ESF projektā. Programmā var pieteikties arī tie profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kuri kvalifikāciju ieguvuši ne agrāk kā gadu pirms mācību uzsākšanas projekta ietvaros.

Mācību laikā jaunieši var saņemt stipendiju līdz 80 latiem (stipendijas lielums atkarīgs no sekmēm). Savukārt kvalifikācijas prakses laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu, izdevumi par naktsmītni, civiltiesiskā apdrošināšana un obligātās veselības pārbaudes izdevumi.

Par uzņemšanas termiņiem un nosacījumiem precīzāku informāciju iespējams saņemt šajās profesionālās izglītības iestādēs:

Aizkraukles Profesionālā vidusskola
Alsviķu arodskola
Austrumlatgales Profesionālā vidusskola
Barkavas Profesionālā vidusskola
Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola
Limbažu Profesionālā vidusskola
Malnavas koledža
Laidzes Profesionālā vidusskola
Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums
PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”
Smiltenes tehnikums
Saldus Profesionālā vidusskola
Saulaines Profesionālā vidusskola
Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola
VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”
Valmieras Profesionālā vidusskola
Viduslatgales profesionālā vidusskola
RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža

VIAA īsteno ESF projektu „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” jau ceturto gadu. Vairāk informācijas par projektu: www.viaa.gov.lv sadaļā ”VIAA īstenotie projekti”, www.niid.lv.

Papildu informācija:

Linda Kapustinska,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67854760, 29480589
e-pasts: linda.kapustinska@viaa.gov.lv