Četri Latvijas zinātnes projekti saņem Šveices finansējumu

31.03.2014

Šveices Stipendiju fonds, kas atbalsta doktorantūras studentu un jauno zinātnieku pētījumu veikšanu Šveices zinātniskajās institūcijās, atbalstījis četrus Latvijas iesniegtos projektus, piešķirot tiem 0,4 miljonus Šveices franku (aptuveni 308 775 EUR).

Sciex –NMSch (Scientific Exchange Programme New member states – Switzerland) Vadības komiteja apstiprināja četras stipendijas pētniekiem no Latvijas:

  • Veronikai Sajadovai no Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedras, kura Šveicē strādās pie maksātnespējas jautājumu pētniecības;
  • Dmitrijam Zablockim no Latvijas Universitātes, kurš pētīs magnētisko osmozi porainās struktūrās;
  • Jānim Kaminskim no LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta, kas pētīs jauna ģeodālā modeļa izveides iespējas;
  • Dmitrijam Bočarovam no Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūta, kas veiks kodoldegvielas rentgenspektru aprēķinus.

Stipendijas piešķirtas pētnieciskās darbības veikšanai Šveices augstākās izglītības un pētniecības iestādēs par kopējo summu 308 775 EUR.

No četriem Latvijas apstiprinātajiem projektiem divi ir saistīti ar pētījumiem fizikas nozarē, viens inženierzinātnē un viens tiesību un sociālajās zinātnēs. Projektu laikā tiks veidota sadarbība ar Šveices Federālo Tehnoloģiju institūtu Cīrihē (2 projekti), Paula Šērera institūtu (1 projekts) un Ženēvas Universitāti (1 projekts).
„Dalība Šveices Stipendiju fonda konkursā sniedz neatsveramu iespēju Latvijas doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem veikt pētījumu inovatīvā vidē, izmantojot jaunākās metodes un tehnoloģijas. Viens no galvenajiem ieguvumiem ir vērtīgi kontakti, kas var veicināt turpmāko sadarbību ar Šveices zinātniskajām institūcijām un pētniekiem. Lai arī šī programma prasa lielu ieguldījumu no iesniedzēja puses: partnerinstitūcijas meklēšanu Šveicē, pētījuma apraksta saskaņošanu gan ar Šveices, gan Latvijas mentoriem, tomēr esam saņēmuši pozitīvas atsauksmes no iepriekšējo konkursu stipendiātiem un esam pilnībā pārliecināti, ka veiktais ieguldījums atmaksāsies, veicinot Latvijas jauno zinātnieku izaugsmi un iegūtās pieredzes nodošanu saviem Latvijas kolēģiem,” uzskata Alise Lūse, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vadītāja.

Šveices Stipendiju fonda konkursā kopumā tika saņemti 246 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināja 66 projektus. Tos izvērtēja pieredzējuši eksperti, īpašu uzmanību pievēršot to zinātniskajai kvalitātei.
Kaut arī konkursā varēja iesniegt projektus visās zinātniskajās disciplīnās, lielākoties tie pārstāvēja dabas un tehniskās zinātnes: inženierzinātnes, ķīmiju, fiziku, bioloģiskos pētījumus un vides zinātnes. Savukārt humanitārajās un sociālajās zinātnēs iesniegts 61 projekta pieteikums.
Latvijai joprojām ir pieejams finansējums Šveices Stipendiju fonda ietvaros un līdz 2014. gada 1. aprīlim vēl ir atvērts pēdējais projektu konkurss. Jautājumu gadījumā par pieteikšanās kārtību un iesniedzamajām formām, lūdzam rakstīt uz e-pastu latvia@sciex.ch.
Stipendiju fonds ir daļa no Šveices finansiālā ieguldījuma jaunajās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs. Latvija ir viena no desmit ES valstīm, kas piedalās šajā programmā. Šveices Stipendiju fonda koordinējošā institūcija Latvijā ir VIAA. Vairāk informācijas www.viaa.gov.lv.


Papildu informācija:
Linda Kapustinska,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67854760, 29480589
e-pasts: linda.kapustinska@viaa.gov.lv