VIAA skaidro Erasmus+ līgumu slēgšanu

29.05.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē par izmaiņām sākotnēji plānotajā līgumu slēgšanas grafikā ar Erasmus+ 2014./2015.akadēmiskā gada mobilitātes projektu īstenotājiem. Līgumu slēgšana ar projektu īstenotājiem notiks tiklīdz būs līgums starp Eiropas Komisiju (EK) un VIAA.

Šobrīd ir pārejas posms no Mūžizglītības programmas septiņu gadu perioda uz jauno Erasmus+ programmu, kas savu darbību Eiropā sāka tikai šā gada sākumā. Lielās pārmaiņas radījušas arī neparedzētas grūtības, piemēram, īslaicīgus darbības traucējumus EK jaunizveidotajā projektu informācijas sistēmā, līdz ar to tika pagarināts projektu iesniegšanas termiņš. Tas no vienas puses sniedza projektu pieteicējiem vairāk laika, lai pilnveidotu projekta iesniegumu, bet no otras - ietekmēja projektu atlases, vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas posmus.

Kā uzsver Ennata Kivriņa, VIAA Eiropas Savienības Izglītības programmu departamenta direktore, līgumu slēgšana ar valstu nacionālajām aģentūrām bija viens no jautājumiem EK organizētajā Erasmus+ nacionālo aģentūru direktoru sanāksmē, kas no 26. līdz 27. maijam notika Briselē. Saskaņā ar EK sniegto informāciju, piemēram, augstākās izglītības iestādes mobilitātes projektus var uzsākt īstenot 1.jūnijā, kā tas sākotnēji tika plānots. Izmaksas, kas būs radušās no 1.jūnija, varēs tik attiecinātas, ja tās atbildīs Erasmus+ programmas nosacījumiem.

„Mēs esam gandarīti, ka Erasmus+ programma jau pirmajā pieteikumu konkursa gadā izraisījusi tik lielu interesi visos izglītības sektoros: skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo. Projektu pieteicējiem jau tagad ir iespēja domāt par nākamo projektu idejām, jo programmai īstenošana turpināsies vēl septiņus gadus,” piebilst E.Kivriņa.

VIAA aicina sekot līdzi aktuālajai informācijai aģentūras mājaslapā vai EK mājaslapā www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīga par programmas īstenošanu Latvijā, savukārt  VIAA un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošinās  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem izglītības un apmācības jomā vairāk var uzzināt www.viaa.gov.lv sadaļā „Erasmus+”. Savukārt par jaunatnes jomas projektiem - www.jaunatne.gov.lv.

Papildu informācija:
Linda Kapustinska,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67854760, 29480589
E-pasts: linda.kapustinska@viaa.gov.lv