Dots starts studentu un mācībspēku mobilitātēm

30.07.2014

Šodien, 30. jūlijā, pēc saņemtā Eiropas Komisijas deleģējuma Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) noslēdza līgumus ar septiņām Latvijas augstskolām - Erasmus+ 2014./2015. akadēmiskā gada mobilitātes projektu īstenotājiem augstākajā izglītībā. Šie ir pirmie līgumi jaunajā programmā, kas iezīmē starta pozīciju studentu un mācībspēku mobilitātēm.

Pasākumā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra vietniece un Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta direktore Gunta Arāja, VIAA direktore Dita Traidās un Eiropas Savienības Izglītības programmu departamenta direktore Ennata Kivriņa, kā arī septiņu Latvijas augstskolu pārstāvji.

“Šodien sākam jaunās ES programmas Erasmus+ nozīmīgākās aktivitātes - studentu un mācībspēku mobilitāte - līgumu parakstīšanu ar 40 Latvijas augstskolām un koledžām. Tas dos būtisku papildinājumu šo augstskolu finansiālajām iespējām pildīt augstākās izglītības internacionalizācijas un ES 2020 stratēģisko mērķi - vismaz 20% no augstākās izglītības iestāžu absolventiem studiju laikā īstenot studiju vai prakses periodu ārvalstīs. Es ceru, ka Erasmus+ palīdzēs sajust pasaules elpu arvien lielākai sabiedrības daļai, sniedzot jaunu zināšanu un personisko iespēju apvāršņus. Programma piedāvā plašas iespējas gan studentiem, gan augstskolu un koledžu personālam, tādā veidā sniedzot ieguldījumu kopējā augstākās izglītības kvalitātē un atbalstot profesionālu sadarbību ar augstskolām Eiropā,” informē VIAA direktore Dita Traidās.

Pirmos līgumus VIAA noslēdza ar Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Kultūras akadēmiju, Daugavpils Universitāti, Biznesa augstskolu “Turība” un Vidzemes Augstskolu. Ar 33 pārējām augstskolām un koledžām līgumi tiks noslēgti tuvāko nedēļu laikā.

Par Erasmus+ programmu

Programmā Erasmus+ apvienotas līdzšinējās ES programmas, aptverot visas izglītības jomas: Mūžizglītības programmu — Erasmus (augstākā izglītība), Leonardo da Vinci (profesionālā izglītība), Comenius (skolu izglītība), Grundtvig (pieaugušo izglītība), „Jaunatne darbībā" un piecas starptautiskās programmas (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink un programma sadarbībai ar rūpnieciski attīstītajām valstīm). Pirmo reizi Erasmus+ piedāvās ES atbalstu sporta jomā.

IZM ir atbildīgā ministrija par programmas īstenošanu Latvijā, savukārt VIAA un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem izglītības un mācību jomā vairāk var uzzināt www.viaa.gov.lv  sadaļā „Erasmus+”. Savukārt par jaunatnes jomas projektiem - www.jaunatne.gov.lv.

Foto no pasākuma skatiet šeit: https://www.flickr.com

Papildu informācija:
Linda Kapustinska,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67854760, 29480589
E-pasts: linda.kapustinska@viaa.gov.lv