Apspriedīs jaunu augstākās izglītības finansēšanas modeli

22.09.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un Izglītības un zinātnes ministrija 24. septembrī plkst. 9.00 konferenču centrā “Citadele” rīkos konferenci “Jauns augstākās izglītības finansēšanas modelis Latvijā”. Tajā apspriedīs Pasaules Bankas (PB) gala ziņojumu un jaunā modeļa koncepciju, kas izstrādāta pēc PB ekspertu rekomendācijām.

Konferencē izskatīs galvenos izaicinājumus finansēšanas modeļa izstrādē, izvērtētos alternatīvos finansēšanas modeļus un reformu piedāvājumu, kā arī apspriedīs jaunā finansēšanas modeļa koncepciju un ieviešanas scenārijus Latvijai.

Uzrunu teiks izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete un valsts sekretāre Sanda Liepiņa. Konferencē piedalīsies Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, augstākās izglītības institūciju, sadarbības partneru, nozaru ministriju un citu iesaistīto pušu pārstāvji, kā arī sabiedriskie mediji. Konferences noslēgumā plkst. 13.00 notiks preses konference.

“Šis ir bijis nozīmīgs gads Latvijas augstākās izglītības nozarei. Ir veikts rūpīgs Latvijas augstākās izglītības finansēšanas sistēmas izvērtējums, sperts liels solis uz priekšu, izvirzīti jauni argumentēti priekšlikumi pārmaiņām sistēmā, kas nav būtiski mainīta kopš 2011. gada, kad tika ieviests formulas princips. Esam ieguvuši pētījumu, kas būs pamats turpmākam darbam ar augstākās izglītības finansēšanas jautājumiem,” uzsver Dita Traidās, VIAA direktore.

Konferencē ar prezentācijām uzstāsies PB ekspertu darba grupa, kas īsteno pētījumu kopš pagājušā gada decembra un jau vairākkārt ir viesojušies Latvijā, - Nina Arnhold, darba grupas vadītāja, Frank Ziegele, Vācijas augstākās izglītības pētniecības centra direktors, Hans Vossensteyn, Nīderlandes Augstākās izglītības politikas pētījumu centra direktors, un Jussi Kivisto, Tamperes Universitātes asociētais profesors.

Konference notiks Rīgā, Republikas laukumā 2A.

Konferences darba kārtība: pb_konference_24_09_2014_fin.doc?d=files/news/24281/pb_konference_24_09_2014_fin.doc

Jaunais augstākās izglītības finansēšanas modelis izstrādāts Pasaules Bankas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras trīspusējā sadarbības līguma ietvaros.

Modeļa izstrādes nepieciešamība ir uzsvērta vairākos nozīmīgos Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības Padomes dokumentos, tostarp ES Padomes 2012. gada rekomendācijās Latvijai. Tajās ieteikts turpināt reformas augstākajā izglītībā, tai skaitā ieviešot jaunu finansēšanas modeli, kas stimulētu kvalitāti, stiprinātu saikni ar tirgus vajadzībām un ar pētniecības iestādēm, novērstu budžeta līdzekļu sadrumstalotību. Arī 2013. gada rekomendācijās Latvijai ieteikts īstenot plānotās augstākās izglītības reformas, jo īpaši attiecībā uz tāda finansēšanas modeļa izveidi, kas stimulē kvalitāti, akreditācijas sistēmas reformu, iestāžu konsolidāciju un internacionalizācijas veicināšanu. Jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa izstrāde ir iekļauta Deklarācijā par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību, paredzot sagatavot priekšlikumus tāda augstākās izglītības finansēšanas modeļa pilnveidei, kas veicina valsts izaugsmi, augstākās izglītības pieejamību visos Latvijas reģionos, tās atbilstību darba tirgus vajadzībām un starptautiskajai konkurētspējai.

Plašāka informācija par pētījumu pieejama VIAA mājaslapas sadaļā „Pētījums: Augstākās izglītības finansēšana”.

 

Papildu informācija:
Linda Kapustinska,
Izglītības un zinātnes ministrijas
Valsts izglītības attīstības aģentūras
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67854760, 29480589
E-pasts: linda.kapustinska@viaa.gov.lv