Pirmie ERAF miljoni augstākajā izglītībā – koledžu attīstībai

15.04.2010

Piektdien, 16.aprīlī, pulksten 13:00 Izglītības un zinātnes ministrijā, Vaļņu ielā 2, Baltajā zālē (2.stāvs), tiks parakstītas pirmās vienošanās par finansējuma piešķiršanu astoņām koledžām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” (3.1.2.1.1.).

Tās ir pirmās vienošanās par ERAF finansējumu augstākās izglītības attīstībā ES struktūrfondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā.

Pasākuma ietvaros plānota gan vienošanās parakstīšana, gan diskusija par projektu mērķiem un plānotajām aktivitātēm. Pasākumā piedalīsies izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) direktore Dita Traidās un koledžu direktori.

Vienošanās plānots noslēgt ar Daugavpils medicīnas koledžu, Liepājas Jūrniecības koledžu, Liepājas medicīnas koledžu, Malnavas koledžu, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžu, Rīgas Celtniecības koledžu, Rīgas 1.medicīnas koledžu, Rīgas Tehnisko koledžu. Vienošanās par finansējuma piešķiršanu parakstīs VIAA direktore Dita Traidās un koledžu direktori.

Projektu īstenošanas gaitā paredzēta augstākās izglītības institūciju ēku, būvju, telpu un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija (ja nepieciešams, jaunu ēku būvniecība). Mācību iestādes iegādāsies iekārtas, aprīkojumu un tehnoloģijas, lai modernizētu vai sāktu īstenot studiju programmas vairākos prioritārajos virzienos: dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, inženierzinātnes, ražošana un būvniecība, veselības aprūpe, vides aizsardzība un mākslas (radošās industrijas), kā arī citās akreditētās studiju programmās, arī tajās, kurās studē personas ar funkcionāliem traucējumiem. Atbalsts tiks sniegts augstākās izglītības institūciju bibliotēku modernizācijai, telpu pieejamības un izglītības programmu apgūšanas iespēju nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe uzsver, ka, mērķtiecīgi turpinot nodrošināt ES struktūrfondu līdzekļu investīcijas izglītībā, valsts apliecina savu atbildību par izglītības, tautsaimniecības un Latvijas kopējo attīstību ilgtermiņā, kā arī par darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanu un modernas mācību vides nodrošināšanu jauniešiem.

„Iespēja saņemt šos līdzekļus ir nozīmīgs atbalsts Latvijas augstskolām un koledžām, lai veidotu mūsdienīgu mācību vidi un materiāli tehnisko bāzi kvalitatīvām, pilnvērtīgām un interesantām profesionālām studijām. Būtiski, ka pirmie ERAF miljoni augstākās izglītības attīstībā šajā struktūrfondu plānošanas periodā nonāks tieši Latvijas koledžās, kas gatavo speciālistus noteiktas tautsaimnieciskās nozares darba tirgum, ar mērķi pēc iespējas ātrāk pēc vidusskolas sniegt jaunietim laba speciālista izglītību – pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību,” uzskata VIAA direktore Dita Traidās.

Finansējuma saņēmēji ir valsts un citu juridisko personu dibinātās augstākās izglītības institūcijas. Tuvāko mēnešu laikā plānots parakstīt vienošanās ar pārējiem finansējuma saņēmējiem šīs ERAF aktivitātes ietvaros. Kopējā aktivitātes projektu īstenošanas summa ir 100,6 milj.latu.

Mediju ievērībai:

Iekļūšanai IZM ēkā lūgums līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu, lai 102.telpā (1.stāvs) saņemtu magnētisko caurlaidi.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv

Agnese Korbe,
izglītības un zinātnes ministres
padomniece komunikācijas jautājumos
Tālr.: +371 67047954
Mob. tālr.: +371 29110062
e-pasts: agnese.korbe@izm.gov.lv