Īstenos projektus vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšanai

20.04.2010

Valsts izglītības attīstības aģentūrā ir parakstītas vienošanās ar projektu īstenotājiem par finansējuma saņemšanu Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātē „Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana” (1.2.1.2.3.).

Vienošanās parakstītas ar visiem trim apstiprināto projektu iesniedzējiem: Latvijas Universitāti, Latviešu valodas aģentūru un Valsts izglītības satura centru.

Projektu gaitā plānots paaugstināt vispārējā izglītībā iesaistīto pedagogu profesionālo un pedagoģisko kompetenci, izstrādājot pedagogu studiju programmas un īstenojot pedagogu tālākizglītības programmas un kursus, akcentējot modernizēto izglītības saturu, inovācijas un uz zināšanām balstītu sabiedrību, informācijas tehnoloģiju, e-resursu un e-mācību vides risinājumu izmantošanu mācību procesā.

Latvijas Universitātes projekta gaitā plānots izstrādāt jaunu starpaugstskolu 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu pedagoga kvalifikācijas iegūšanai divām mērķgrupām: strādājošajiem pedagogiem ar bakalaura grādu un pedagogiem ar jau iegūtu pedagoga kvalifikāciju citas pedagoga kvalifikācijas iegūšanai. Projektā plānots iesaistīt 1200 pedagogu.

Latviešu valodas aģentūras projektā paredzēts sagatavot 630 pirmsskolas un sākumskolas, 2370 latviešu valodas un literatūras un bilingvālo mācību pedagogus. Pedagogu profesionālā pilnveide notiks gan tradicionālo tālākizglītības kursa formā, gan inovatīvā veidā: kombinētas klātienes un tālmācības studijas, radošas darbnīcas un pedagogu meistarklases.

Valsts izglītības satura centra projektā līdzās tradicionālajām kursu organizācijas formām ir paredzētas arī mūsdienīgas pieaugušo izglītības organizācijas formas: dalībnieku mācīšanās un komunikācija e-vidē, tālmācības kursi, videostundas, meistarklases, labās prakses piemēru pārņemšana pieredzes apmaiņas rezultātā.

Projektu iesniegumu atlasi veica Izglītības un zinātnes ministrija. Aktivitātei piešķirtais kopējais finansējums ir 4,5 miljoni latu, no kuriem ESF finansējums ir 85%, bet nacionālais publiskais līdzfinansējums – 15%.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv