Vidzemes Augstskola saņem ERAF finansējumu infrastruktūras attīstībai

14.05.2010

Šodien, 14. maijā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) parakstīs vienošanos ar Vidzemes Augstskolu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta īstenošanu aktivitātē „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” (3.1.2.1.1.). Vienošanās parakstīšana notiks Vidzemes Augstskolā, Valmierā.

Vienošanos par finansējuma piešķiršanu projektam „Vienota, moderna un personām ar funkcionāliem traucējumiem piemērota prioritāro studiju virzienu studiju kompleksa izveide Vidzemes Augstskolā” parakstīs VIAA direktore Dita Traidās un Vidzemes Augstskolas rektore Vija Daukšte.

Projekta mērķis ir vienota, moderna un personām ar funkcionāliem traucējumiem pieejama studiju kompleksa rekonstrukcija, būvniecība, kā arī bibliotēkas modernizēšana Vidzemes Augstskolā, Tērbatas ielā 10, Valmierā, studiju programmu īstenošanai un attīstībai prioritārajā studiju virzienā – informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē. Projekta īstenošanas gaitā tiks iegādātas jaunas iekārtas, aprīkojums, piederumi un tehnoloģijas.

VIAA direktore Dita Traidās uzsver, ka ieguvēji no šī projekta būs viss Vidzemes plānošanas reģions, bet īpaši – Vidzemes Augstskolas akadēmiskais personāls, prioritāro studiju virzienu studenti, maģistranti, nākotnē – arī doktorantūras studenti, tai skaitā personas ar funkcionāliem traucējumiem visās mērķa grupās.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 835 765,00 lati, tajā skaitā ERAF finansējums 1 560 400,00 latu (85% no projekta finansējuma), valsts budžeta finansējums 131 624,00 lati (7,17% no finansējuma), cits publiskais finansējums – 143 741,00 lats (7,83% no finansējuma).

ERAF aktivitātē „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” finansējuma saņēmēji ir valsts un citu juridisko personu dibinātās augstākās izglītības institūcijas. Kopējā aktivitātes projektu īstenošanas summa ir 100,6 miljoni latu.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv