Izsludināts konkurss „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”

01.06.2010

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izsludinājusi konkursu „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē” (EAZVA). Konkursa mērķis ir apzināt, novērtēt un popularizēt oriģinālus un efektīvus valodu apguves veidus.

Atzinības zīmi kā balvu piešķir par veiksmīgu darbību valodu mācīšanas un apguves jomā neatkarīgi no institūcijas veida un valodas apguvēju vecuma. 2010. gada konkursam var pieteikties visi, kas īsteno valodu apguves projektu vai nodrošina saviem darbiniekiem valodu apguves iespējas – valsts pārvaldes iestādes, fiziskas personas, neformālās izglītības sniedzēji (bibliotēkas, plašsaziņas līdzekļi), komersanti. Konkursa tematiskās prioritātes šī gada konkursā ir „Svešvalodu apguve manā dzīves vietā” un „Valodu prasmes darbam”.

Konkursa nolikumu var saņemt VIAA personīgi vai VIAA mājas lapā www.viaa.gov.lv sadaļā „Starpvalstu sadarbība”. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2. augusts.

EAZVA ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas norisinās 30 Eiropas valstīs. EAZVA rosina valodu mācīšanos un mācīšanu, jaunu tehniku izstrādi un izmantošanu valodu apguvē, labas prakses piemēru popularizēšanu. EAZVA palīdz veicināt novatorisku un efektīvu svešvalodu apguvi skolās, augstskolās un mūžizglītībā, kā arī rod jaunas, oriģinālas, no citām valstīm un valodām pārņemamas svešvalodu apguves metodes un paņēmienus.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv